IMATE VPRAŠANJA S PODROČJA
PODJETNIŠTVA?
BREZPLAČNO SVETOVANJE TUDI V BOVCU
VSAKO 1. IN 3. SREDO V MESECU
OD 7H – 15H
Bunčeva hiša (PUC Bovec), Trg golobarskih žrtev 2
OSNOVNO SVETOVANJE ZA MSP IN POTENICALNE PODJETNIKE Z NASLEDNJIH PODROČIJ
– priprava poslovnih načrtov
– marketinga
– vodenja podjetij
– gospodarskega in statusnega prava
– državnih spodbud in drugih področij, povezanih s podjetništvom
– izvedba postopkov na portalu SPOT (e-VEM)
ZA OSEBNO SVETOVANJE SE LAHKO NAROČITE NA:
EMAIL: polona.cimpric@prc.si
TEL: 041 359 401

S februarjem 2020 bodo svetovanja s področja podjetništva na voljo tudi v Bovcu, in sicer vsako 1. in 3. sredo v mesecu med 7.00 in 15.00 uro, v Bunčevi hiši (PUC Bovec), Trg golobarskih žrtev 2, Bovec. Za osebno svetovanje se lahko naročite na polona.cimpric@prc.si ali 041 359401.

Na voljo so osnovna svetovanja za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike z naslednjih področij:

  • priprave poslovnih načrtov,
  • marketinga,
  • vodenja podjetij,
  • gospodarskega in statusnega prava,
  • upravljanja s človeškimi viri,
  • družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva,
  • internacionalizacije podjetij,
  • državnih spodbud in drugih področij, povezanih s podjetništvom,
  • izvedba postopkov na portalu SPOT (e-VEM).

Posoški razvojni center je od 1. 1. 2018 dalje del projekta SPOT svetovanje Goriška. SPOT svetovanje Goriška je tretji nivo sistema SPOT, ki ga sestavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje in ki poleg pomoči pri registracijskih ter elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev.

V okviru SPOT svetovanje GORIŠKA zagotavljamo izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja (informiranje, svetovanje, organizacija delavnic in usposabljanj, izmenjava dobrih praks), skrbimo za povezovanje različnih institucij in vzpostavljamo partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni. Evidentiramo tudi potrebe na lokalni in regionalni ravni, poročamo o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij ter skrbimo za splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju. Točke SPOT Svetovanje torej nudimo širok obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Pod okrilje SPOT je med drugim prešel tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM).

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.