Spoštovane občanke in občani,

zaradi neresničnih navedb, grobega zavajanja in s tem grdega napada na delo institucije župana in Občinskega sveta Občine Bovec, ki si jih je na socialnem omrežju privoščil svetnik Adis Hrovat, sem se dolžan odločno odzvati in predstaviti pravo resnico glede odločanja o stalni prisotnosti reševalnega vozila v Bovcu.

Najprej pojasnilo, da pobude za stalno prisotnost reševalnega vozila v Bovcu seveda ni podal svetnik Adis Hrovat, temveč se s tem pri Občini Bovec ukvarjamo že vrsto let. Sam sem bil večkrat pri ministru za zdravje, da bi ministrstvo zagotovilo sredstva za delovanje turističen ambulante v Bovcu, dosegel pa sem, da je Ministrstvo za zdravje ZD Tolmin za ta namen zagotovilo 65.000,00€. Očitno pa ta sredstva s strani ZD Tolmin niso bila namenjena za ta namen. V tem mandatu je Občina Bovec tudi uspešno kandidirala na javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2019« z nakupom reševalnega vozila NRV tipa B. Končna vrednost vozila je bila 133.085,82 EUR (z DDV). Ministrstvo za zdravje je odobrilo 55.084,00 EUR nepovratnih sredstev. Ostali del je kril Zdravstveni dom Tolmin. To je bil prvi konkretni korak za zagotovitev stalne prisotnosti reševalnega vozila v Bovcu, pri čemer pa omenjeni svetnik ni imel nobene vloge.

Sam sem se kot župan Občine Bovec večkrat sestal z direktorjem ZD Tolmin in sem močno pritiskal nanj, da bo vozilo parkirano in na voljo v Bovcu. Je pa nabava vozila tudi najlažji del zgodbe, saj je za stalno prisotnost treba zagotoviti tudi ustrezne ekipe, kar pomeni voznika, medicinskega tehnika in zdravnika. Ker je delovnik dolg 8 ur, vsi pa si želimo prisotnost 24 ur dnevno, to pomeni tudi tri teke ekipe. Po strokovni oceni direktorja ZD Tolmin, bi bil znesek za zagotavljanje ekipe najmanj 430.000,00€letno, in sicer brez zdravnika. Vsi vemo, v kakšnem stanju je slovensko zdravstvo in kako težko je kadrovsko stanje povsod po Sloveniji, zato tudi zagotovitev ustreznega kadra za »bovško« reševalno vozilo, pa čeprav bi zdaj zagotovili vsa sredstva, očitno ni izvedljivo. Brez prisotnosti zdravnika pa bi bili tudi reševalci samo prvi posredovalci,kar že zdaj odlično izvaja posebna ekipa PGD Bovec. In vse to svetnik Hrovat dobro ve, saj mu je bila realna situacija predstavljena z več strani, po zagotovilih direktorja ZD Tolmin Gaudencia Lucasa Triepa tudi z njegove strani. Občina Bovec pa seveda ne more biti neposredni izvajalec nujne medicinske pomoči in bi bila tudi v primeru, da bi se odločili za celotno financiranje stalne prisotnosti reševalnega vozila v Bovcu, edina Občina v Sloveniji, ki bi to počela namesto države. Zato se osebno in s sodelavci stalno trudimo, da financiranje stalne prisotnosti vsaj enega zdravnika in tudi reševalnega vozila v Bovcu zagotovi država, saj imamo po ustavi vsi državljani pravico do enake obravnave in zagotavljanja socialne in zdravstvene varnosti. Za to se odločno zavzemam in za to se bom boril še naprej, dokler nam skupaj ne uspe doseči cilja!!

Treba je tudi povedati, da se svetnik Adis Hrovat ne bori zares za zagotovitev stalne prisotnosti reševalnega vozila, temveč za odvzem sredstev za delovanje Javnega zavoda Dolina Soče. Ob prvem branju predloga proračuna za leto 2020 je namreč predlagal odvzem 250.000,00€ s postavke za z Odlokom določenim dolžnim financiranjem JZ Dolina Soče in prenos na postavko za gradnjo telovadnice. Ker je bilo jasno, da je bilo v predlogu proračuna že namenjenih dovolj sredstev za letošnje potrebe pri gradnji telovadnice, je pač našel drug, javnosti razumljivo vsesplošno všečen predlog, tokrat z vložitvijo amandmaja, kar je tudi edini možen in pravi način, za prenos 200.000,00€ s postavke za financiranje JZ Dolina Soče za zagotavljanje stalne prisotnosti reševalnega vozila v Bovcu.

Ustanovitelji JZ za turizem Dolina Soče smo tri posoške Občine Bovec, Kobarid in Tolmin, Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče pa so potrdili vsi trije Občinski sveti vseh treh Občin in določa tudi način financiranja. Če si torej svetnik želi, da bi iz tega sistema izstopili, potem naj ubere pravo pot, ne pa populističnih pristopov, ki nikamor ne peljejo. Pri tem pa naj svetnik upošteva, da je prav Dolina Soče veliko pripomogel k podaljšanju turistične sezone na pomladne in jesenske mesece, kar dokazuje z jasnimi rezultati, predstavljenimi tudi Občinskemu svetu. Tako Dolina Soče kot tudi oziroma predvsem Sončni Kanin in smučišče Kanin – Sella Nevea sta gonilna konja in edini garant za zagotavljanje celoletnega turizma, velikega števila neposrednih in posrednih delovnih mest ter s tem tudi ohranjanje kakovostne delovne sile in priložnosti za mlade družine. Ker se svetnik Hrovat spotika prav na teh dveh javnih zavodih, mu očitno ni mar za vsesplošno dobrobit bovškega turističnega gospodarstva in napredek, temveč zgolj za njegove lastne interese oziroma interese njegove privatne dejavnosti sezonskega značaja.

Svetnik Adis Hrovat v njegovem zapisu navaja, da gre zgolj za 6% proračuna, kar je seveda čisto sprenevedanje, razen če seveda zaradi nevednosti svetnik v to res verjame. Občina Bovec iz proračuna najpomembnejši del sredstev namreč namenja za financiranje družbenih dejavnosti, pomembnih investiciji, delovanje javnih služb in še bi lahko našteval. Ko odbijemo ta sredstva od tekočih prihodkov, je jasno, da je Hrovatov izračun zelo napačen in namenoma zavajajoč.

V zapisu navaja tudi, da kot župan nisem hotel poslušati njegovih nenajavljenih gostov, da sem jih pustil pred zaprtimi vrati. To seveda ne drži, saj sem kot župan podal le člen Poslovnika, ki jasno določa, kdo je lahko poročevalec in na kakšen način se poročevalca vključi na sejo OS, in Poslovnik bi moral svetnik poznati. Takega načina tudi svetniki niso mogli podpreti. Seja OS ni gostilniška debata. Si kdo lahko predstavlja, da bi vsak svetnik nenapovedano pripeljal na sejo OS svoje prijatelje, ki bi mu pomagali predstavljati njegovo stališče?

Zelo groba laž pa je navedba svetnika Adisa Hrovata, da sem kot župan podal več razlogov, zakaj se z amandmajem ne strinjam. Sam nimam niti pravice glasovanja. Razloge, zakaj amandmaja ne bodo podprli, so ob tehtnih obrazložitvah podajali svetniki in ne jaz, prav vsi izmed razpravljavcev pa so jasno povedali, da je zagotovitev stalne prisotnosti reševalnega vozila v Bovcu nujna, da se zanjo zavzemajo, vendar so tudi ugotavljali, da samo zagotovitev predlaganih (delnih?) sredstev tega ne bi omogočala. Razpravljavci so podprli nadaljnji trud za zagotovitev reševalnega vozila v Bovcu, na način, da bo ta tudi zares nudil celostno storitev nujne medicinske pomoči in zagotavljanja čim večje zdravstvene varnosti prebivalcev in turistov. Prisotnih je bilo 10 svetnikov, 8 svetnikov amandmaja ni podprlo, eden pa se je vzdržal.

V svojem zapisu svetnik Hrovat navaja tudi, da so pred vrati stali trije strokovnjaki. Mogoče so strokovnjaki za svetnika, zame pa je edini strokovni sogovornik z Občino Bovec v tem primeru lahko direktor ZD Tolmin, ki ga bom v prihodnje z veseljem povabil za poročevalca. Če bo potreba, bomo na to temo pripravili tudi javno tribuno.

Zapisal je tudi, da sem izjavil, da se ne da. Če kdo, potem sem jaz tisti, ki rine z glavo skozi zid, tudi takrat, ko se zdi, da se res ne da. In po navadi uspem, tako kot mi je skupaj s sodelavci in Občinskim svetom uspelo že pri številnih projektih. Zato mi verjemite, da nisem izjavil, da se ne da najti rešitve, tako kot tega ni izrekel nihče izmed prisotnih svetnikov. To je seveda preverljivo tudi na magnetogramu, saj so seje OS tonsko snemane.

Zapiski svetnika Adisa Hrovata so zato popolnoma neresnični, skrajno žaljivi do župana in Občinskega sveta in tudi neprimerno populistični. Osebno pa me zelo žalosti, da so njegovim zapisom, tudi s komentarji na socialnem omrežju, nasedli ljudje, ki točno vedo, kako zelo se s sodelavci trudimo, da bi bilo v naši Občini življenje čim bolj prijetno, varno in perspektivno in da nam to v veliki meri tudi uspeva.

VALTER MLEKUŽ, župan Občine Bovec