V Kulturnem domu Bovec je najprej potekala predstavitev priprave natečajnih elaboratov odprtega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ŠPORTNO DVORANO BOVEC. Na javni natečaj, ki ga je Občina Bovec  izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor iz Ljubljane, se je prijavilo kar 23 natečajnih elaboratov in komisija je imela kar težko nalogo izbrati pravo.

Večer so odprli otroci OPZ OŠ Bovec, z zborovodjo Žanin Vatovec, večer pa je povezoval David Štulc Zornik. Prvi je na oder stopil župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je zaželel prisrčno dobrodošlico skoraj polni veliki dvorani Ite Rine.

»To je tudi podpora naši odločitvi, da Bovec potrebuje novo športno dvorano. Velikokrat smo že dokazali, da smo Bovčani pokončni in kleni. Elementarne nesreče, ki so nas prizadele, nas delajo samo še močnejše. Bovčani smo tudi športniki. Številni so stali ob boku najpomembnejših slovenskih tekmovalcev, vendar niso uspeli, ker so iz oddaljenega kraja, kot je Bovec. Zato bomo storili vse, da bomo našim otrokom, naši mladini, zagotovili boljše pogoje.  Pri gradnji športne dvorane smo si zastavili smo si štiri cilje. Prvega smo že izpolnili, ko smo lani izbrali najboljši elaborat, drugi cilj smo dosegli s potrditvijo proračuna za leto 2020 s strani Občinskega sveta, ki zagotavlja sredstva za pripravo projektov do gradbenega dovoljenja, tretji cilj je do konca leta pridobiti gradbeno dovoljenje, v kar verjamem, da prihodnje leto lahko stroji začnejo pripravljati teren in začnemo z gradnjo, četrti cilj pa je v moji duši in srcu, in sicer, da ob koncu svojega mandata leta 2022 zaigram s prijatelji, s katerimi v stari športni dvorani vsak teden igramo nogomet. Čeprav bi bili nekateri izmed teh fantov moji sinovi, si želim, da z njimi sklenem tudi svojo dolgo nogometno pot. Vemo, da smo Bovčani trmasti in izpeljemo, kar si zadamo. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala pa tudi prijateljem, ki so mi že vnaprej nakazali pot, kako bomo pri najbolj zahtevnem delu iskali tudi sredstva,« je v nagovoru povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Namen oziroma cilje in pričakovanja natečaja je najprej predstavil Vlado Krajcer, generalni sekretar Zbornice za arhitekturo in prostor.

»Natečaj je nogometna tekma, v kateri tekmujejo arhitekti, in sicer temelji na kakovostnih merilih, zato je pomembno, da je ta igra poštena, Zbornica za arhitekturo  in prostor pa skrbi za organizacijo celotnega postopka. Posamezne natečajne skupine vložijo v pripravo tečajnih elaboratov tudi več kot 1000 ur, torej skupaj povprečno 23000 ur, vsem pa je jasno, da nagrade in odškodnine niso realno nadomestilo za ta vložek. Zato se sprašujemo, zakaj to počnemo? Zato, da je naše okolje boljše, zaradi javnega interesa in umestitve arhitekturne kakovosti, po drugo strani pa zato, da našim članom zagotovimo tekmovanje na podlagi kakovostnih meril. Lahko si predstavljate, da razen prvonagrajenih ostali ne morejo biti zadovoljni. Zato je toliko bolj pomembno, da je ta igra korektna in poštena, za kar poskrbi seveda celoten postopek in sestava ocenjevalne komisije in vse faze, skozi katere gre natečaj,« je poudaril Krajcer, se zahvalil za povabilo in poudaril, da rad pride v te lepe kraje, ker je zanj to simbol Slovenije, stik Alp z Mediteranom, kar je nekaj najlepšega.

Tudi naslednja govornica Mojca Gregorski, predsednica ocenjevalne komisije, je namenila nekaj izjemno lepih besed tudi samim Bovčanom:

»Pred vsemi moram povedati, da resnično lahko rečem, da ste v Bovcu najbolj gostoljubni, saj smo povsod, na vsakem koraku naleteli na izjemno prijazne ljudi. Neglede na to, da ni turistična sezona in na to, da nismo model tipičnega obiskovalca. Tudi ta številčna udeležba nocoj v Kulturnem domu, v tem relativno majhne kraju, potrjuje, da vse, kar si zastavite, resnično izpeljete. Hvala za lepe besede župana. Veselimo se hitre realizacije in tudi mi vsi nestrpno čakamo, da bo projekt realiziran. V vlogi predsednice komisije bi se danes rada zahvalila vsem njenim članom, ki so svoje delo opravili izjemno strokovno, odgovorno in z veliko osebno odgovornostjo in zavzetostjo. Ocenjevanje je namreč zaznamovalo uigrano delovanje in soglasno sprejemanje odločitev vseh članov komisije. Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujem županu Valterju Mlekužu in predstavnikom Občine Bovec, ki so s svojo stoodstotno prisotnostjo in aktivno funkcijo na vseh sejah, prispevali k res dobremu končnemu rezultatu. Na videz enostavna umestitev športne dvorane v Bovcu je namreč skrivala v sebi številne izzive, kot so omejena velikost parcele, veliko višinsko razliko terena, tipološko raznolikost bližnjih arhitektur, vsem poznano dominantno cerkev sv. Urha, osnovne šole, in območjestarih vojašnic, danes delno degradirano ter hkrati izjemno krajinsko kuliso, ki jo ponuja tako lokacija kot celoten kraj. Kljub omejitvam so avtorji uspeli zasnovati urbanistično in arhitekturno zelo raznolike, kakovostne ter ne nazadnje zanimive projekte,« je povedala Mojca Gregorski, predsednica ocenjevalne komisije, in dodala, da se je po številu prispelih elaboratov Natečaj za Športno dvorano Bovec izkazal kot eden največjih v zadnjih nekaj letih. Uvršča se na drugo mesto, takoj za nekajkrat večjim natečajem za Center znanosti v Ljubljani, kar je vse člane komisije zares presenetila.

Komisija je podelila eno priznanje in štiri nagrade. Ocenjevalno komisijo in sodelavce so sestavljali predsednica ocenjevalne komisije Mojca Gregorski, namestnik predsednice Aleksander Ostan, člani Valter Mlekuž, Katarina Barbara Ostan in Gregor Košorok,namestnici članovJožica Kavs in Nina Lipušček,poročevalki arhitekture Sandra Šterpin in Lidija Dragišič,poročevalka krajinske arhitekture Urška Kranjc,izvedenec za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela Robert Pangršič,skrbnica pa je bila Dunja Šutanovac.

Prvonagrajeni elaborat, ki je najbolj prepričal Komisijo, je rešitev avtorjev Arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar. Avtorji elaborata so Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh., Anže Kotnik, univ. dipl. inž. arh., Mina Gutovič, univ. dipl. inž. arh.in Javier Carrera, univ. dipl. inž. arh., sodelujoči pa Jelena Žurič, univ. dipl. inž. arh., Jernej Borko, mag. inž. arh., Vilko Šuligoj, univ. dipl. inž. grad. – konstrukcija in Andrej Fojkar, u.d.v.t – požarna varnost.

Insert iz poročila komisije najdete TUKAJ

Svojo ožjo ekipo in elaborat je predstavil Robert Potokar, Arhitekturni biro Ravnikar Potokar.  Program so zaokrožili mladi športniki, ki delajo pod mentorstvom Petra Viteza in si verjetno najbolj želijo nove dvorane. S kratkim filmom so predstavili tudi, kako so si v projektu ”Hudo dobra telovadnica” pred leti zaželeli novo telovadnico, nato pa na odru uprizorili vaje, ki jih že izvajajo in jih bodo čim prej prenesli v novo Športno dvorano Bovec. Večer pa je sklenil Mladinski pevski zbor OŠ Bovec pod vodstvom Lane Lovre.

Zaključek prireditve je pomenil tudi uradno odprtje razstave vseh 23 elaboratov, ob prijetnem druženju pa so si udeleženci izmenjali tudi nekaj izkušenj in mnenj.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC