V Kaninskih Legendah je potekal sestanek predstavnikov Občine Bovec s podpredsednikom Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine (FJK) Stefanom Mazzolinijem, na njem pa se je gost seznanil z aktualnim dogajanjem na smučišču Kanin-Sella Neva in načrti za investicije na slovenski strani.

Sestanka so se udeležili župan Občine Bovec Valter Mlekuž, direktorica uprave mag. Katarina Barbara Ostan, poslanec v DZRS Danijel Krivec, podpredsednik FJK Stefano Mazzolini in za prevajanje Milan Štulc.

Ob ugotovitvah, da sodelovanje obeh strani poteka zgledno tako na politični kot tudi operativni ravni na povezanem smučišču, je Mazzolini povedal, da so na italijanski strani že začeli izvajati nekatere aktivnosti za izvedbo projektov, ki jih načrtujejo in kot rečeno nekatere že izvajajo v smislu čezmejnega sodelovanja. Tako so za investicije v Sella Neveji (Na Žlebeh) že pridobili vsa potrebna dovoljenja za izgradnjo vodnega zajetja pod kočo Gilberti za zasneževanje proge Prevala na italijanski strani in bodo poleti začeli gradnjo, vse je pripravljeno za postavitev sedežnice Montaž, ki jo bodo premestili s smučišča Zoncolan, in ureditev nove proge ob njej, dvosedežnico Gilberti bodo zamenjali z novo štirisedežnico. Za to je po besedah Mazzolinija Dežela FJK že zagotovila sredstva. V pričakovanju skupnega nastopa in prizadevanj za pridobitev evropskih sredstev, načrtujejo še novo progo Golovec v Sella Neveji in nekatere druge investicije na smučišču v Rablju, Trbižu in na Višarjah. Za večino teh investicij imajo že pripravljene preliminarne projekte, izdelava končnih projektov pa je tako ali tako domenaznotraj Promoturisma.

Poslanec Danijel Krivec je Mazzolinija seznanil z dejstvom, da je bila za gradnjo nove dostavne žičnice Kanin z vso potrebno infrastrukturo s strani Vlade RS ustanovljena posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki petih slovenskih ministrstev in dva predstavnika Občine Bovec, ki ju je v komisijo imenoval župan Občine Bovec Valter Mlekuž, in sicer direktorica uprave mag. Katarina Barbara Ostan in poslanec Danijel Krivec. Člani komisije se redno sestajajo.

Pripravil: MILAN ŠTULC