Danes si je župan Občine Bovec Valter Mlekuž ogledal avto-park ZD Tolmin in novo pridobitev, reševalno vozilo, do katerega je ZD Tolmin prišel s pomočjo Občine Bovec. Direktor ZD Tolmin Gaudencio Lucas Triep, dr. med., je županu razkazal novo, popolnoma opremljeno reševalno vozilo in predstavil način delovanja reševalne službe.

Občina Bovec je kandidirala na javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2019« z nakupom reševalnega vozila NRV tipa B. Celoten postopek javnega naročanja je izpeljal ZD Tolmin. Končna vrednost vozila je bila 133.085,82 EUR (z DDV). Ministrstvo za zdravje je odobrilo 55.084,00 EUR nepovratnih sredstev. Ostali del je kril Zdravstveni dom Tolmin.

Že vrsto let potekajo dogovori, kako bi zaradi oddaljenosti od centra omogočili redno prisotnost reševalnega vozila v Bovcu, še najmanjši strošek pa je pri tem nabava vozila. Veliko več, po nekaterih ocenah skoraj pol milijona evrov letno, bi bilo treba odšteti za stalno prisotnost ekipe, brez upoštevanja stalne prisotnosti zdravnika.

»Občina Bovec sama seveda tako velikih sredstev ne more zagotavljati, zato smo prepričani, da bi za financiranje morala poskrbeti država in bomo pri tem tudi vztrajali. Stalna prisotnost reševalnega vozila na Bovškem je predvsem v polni turistični sezoni nujna, tudi zato, da bi dosegali z zakonom predpisan prihod do ponesrečencev oziroma bolnikov, vendar je tudi razumljivo, da to za sabo potegne številne poteze, tudi zaposlitev novih reševalcev in kot rečeno visoke stroške. O načinu izvedbe želenih načrtov se zato aktivno pogovarjamo, prav gotovo pa bomo na koncu našli neko rešitev, ki bo vsem ustrezala,« je ob tem povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Z današnjim dogodkom sta župan Občine Bovec Valter Mlekuž in direktor ZD Tolmin Gaudencio Lucas Triep, dr. med., na simboličen način novo vozilo tudi uradno predala svojemu namenu.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC