Gradnja Gasilskega doma Srpenica z večnamensko dvorano na Srpenici je doslej potekala celo hitreje od predvidenih terminov, kljub temu da so se gradbinci v jeseni spopadali z izjemno neugodnimi vremenskimi razmerami. Dokončanje gradnje do konca julija tako zagotovo ni vprašljivo.

Občina Bovec je s proračunom za leto 2019 namenila sredstva tudi za investicijo izgradnje Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano Gasilskemu društvu Srpenica, Občina Bovec pa je s pridobitvijo služnosti na zemljiščih soinvestitor gradnje. Občina Bovec je z javnim naročilom izmed treh prejetih ponudb izbrala najugodnejšega izvajalca, podjetja VG5 iz Ljubljane. Z njimi je bila 5. 7. 2019 podpisana pogodba, k izvedbi del je izvajalec pristopil 10. 7. 2019, in že kmalu je bilo videti, da je zelo hitro in kakovostno izvajal načrtovana dela. Predviden zaključek del je 31. 7. 2020, vendar vse kaže, da bo objekt, brez zunanje ureditve, dokončan celo pred tem rokom.

»Doslej je izvajalec del zares reprezentativno izvajal dela, tako da bi si takih izvajalcev želeli pri vseh projektih v občini Bovec. Ta investicija sicer spada med največje v Občini Bovec, zagotovo pa bo bogat doprinos ne samo za Srpenico, temveč tudi za širše okolje. Zdaj, ko se vidi celoten obseg objekta in tudi notranjih prostorov, lahko rečemo, da gre sicer za velik objekt, ki mu bo treba dati pestro vsebino, vendar ne dvomim, da bo izkoriščen v popolnosti. Vrednost GOI del znaša 954.488,88 EUR brez DDV oz. 1.164.476,43 EUR z DDV, ocenjujem pa, da je bil vsak evro racionalno izkoriščen,« pove župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Predsednik gradbenega odbora je Danijel Krivec, ki je za PGD Srpenica pripravil tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) oziroma vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja.

» Zelo sem zadovoljen s potekom gradnje oziroma z izvajalcem del, saj so kar nekaj pred terminskimi plani gradnje. Za nas je bilo zelo pomembno, da je bil objekt zaprt in pokrit pred zimo, saj lahko zdaj notranjost tudi ogrevamo in se vsi materiali kakovostno sušijo, kar je seveda pogoj za nadaljnje posege. Objekt bo tudi z vidika porabe toplotne energije varčen, notranjost bo svetla, vsi prostori pa so zasnovani premišljeno in funkcionalno. Glavni del objekta je seveda gasilski dom s spremnimi prostori, ki ob garažah, garderobi za hitro posredovanje, garderobi za mokro opremo s sistemom sušilnice, klasični garderobi in prostori za gasilsko opremo, stolpom za sušenje cevi, priročne čajne kuhinje, obsega tudi večnamensko dvorano v nadstropju. Tam je prostor za ureditev več pisarn, namenjenih gasilcem, krajevni skupnosti in drugim društvom ter njim namenjena sejna soba. V pritličju bo še mladinska soba za druženje mladih s Srpenice in okoliških vasi in zaselkov, hkrati pa še prostor za pripravo hrane in postrežbo ob različnih športnih in kulturnih prireditvah in drugih dogodkih. Vse je načrtovano tako, da je logistično povezano z veliko dvorano, namenjeno prav različnim športnim aktivnostim in kulturnim dogodkom, v njej pa v prihodnje načrtujemo še izgradnjo plezalne stene. Tudi kletni prostori bodo dodobra izkoriščeni, saj bo ob prostoru z ogrevalnim sistemom tudi nekaj priročnih skladiščnih prostorov,« navdušeno opiše potek gradnje novega objekta na Srpenici predsednik gradbenega odbora je Danijel Krivec.

Sicer pa na Srpenici vidijo pridobitev kot posebno usklajenost z medgeneracijskimi in sonaravnimi razvojnimi cilji, ki uveljavljajo načela trajnosti kot temeljna kakovostna merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva in preprečevanjem razvojne izključenosti posameznih področij države.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC