V sredo 27. 11., je v Bovcu 15 oseb iz S. Makedonije pridobivalo strokovno znanje  (know how) na temo destinacijskega managementa. Skupino oziroma Projekt lokalne in regionalne združljivosti (Local and regional compatitiveness Project – LRCP) financira Svetovna banka. Za izvedbo slovenskega organizatorja programa študijskega obiska je ta zadolžila gospoda Matijo Pavlovčiča.

Projekt je nastal v smislu izobraževanja, kako zgraditi 3 pilotne turistične destinacije z Organizacijo destinacijskega managementa v Severni Makedoniji. Bovec so prepoznali kot primer dobre prakse v razvoju turistične destinacije in povezovanja LTO v skupni Javni zavod Turizem Dolina Soče.

Glavni namen izobraževalnega dne v Bovcu je bila predstavitev blagovne znamke Turizem Dolina Soče, kako se povezuje, tako organizacijsko kot tudi lokalno politično, seveda pa tudi kako deluje. Za prvi del predstavitve je poskrbel direktor Turizma Doline Soče Janko Humar, ki je predstavil tako uspehe kot tudi ovire na poti do uspešne vzpostavitve destinacijskega managementa.

Udeležence je na željo gostov pozdravil tudi župan Občine Bovec, ki je predstavil predvsem politično voljo po povezovanju treh Občin Zgornjega Posočja, Bovec, Kobarid in Tolmin, kar je udeležence najbolj zanimalo, saj bo, kot kaže, na njihovi poti to ena večjih težav.

» Sam sem vedno trdil, da turista ne zanimajo občinske meje, temveč je zanj zanimivo to območje kot destinacija. Občina Bovec je sicer v tem združenju daleč najbolj turistična občina, vendar je treba vedno iskati kompromise in dogovore za sodelovanje,« je osnovni namen združevanja osmislil Mlekuž in nadaljeval: »Vendar ni vedno lahko najti skupnega jezika, zato tako združenje lahko deluje samo, doklernam uspe najti skupni jezik. S političnega vidika to pomeni soglasje vseh treh občinskih svetov za sprejem ali spremembo Odloka, ki ureja delovanje Javnega zavoda Turizem Dolina Soča, če dam samo osnovni primer. Pri tem je zelo pomembno prijateljsko sodelovanje županov treh Občin, za kar lahko rečem, da je osnova za vse nadaljnje korake.«

V nadaljevanju je Mlekuž predstavil še načine financiranja in pa dejstva, kaj, koliko in kako Občina Bovec dobi povrnjeno glede na vložek pri financiranju tako javnih zavodov kot nujno potrebne infrastrukture, udeleženci pa so postavili tudi veliko drugih vprašanj.

V nadaljevanju je svoje dejavnosti kot del turističnega produkta Bovškega oziroma smučišče Kanin-Sella Nevea kot edini gonilni motor za zagotavljanje zimske sezone in s tem celoletnega turizma na Bovškem predstavil tudi Sončni Kanin.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC