V soboto dne, 16.11.2019 so se v gasilskem domu v Bovcu še zadnjič zbrali kandidati, ki so obiskovali tečaj za operativnega gasilca, ki ga je organizirala gasilska zveza Bovec. Vseh 16 kandidatov je pred državno komisijo za izobraževanje in usposabljanje gasilcev pri GZS opravljalo izpite iz teorije in prakse za pridobitev čina operativni gasilec. Sam tečaj  je potekal preko celega leta v Bovcu. Preverjanje teoretičnega znanja pred komisijo, kateri je predsedoval tov. Janez Koselj iz GZ Radovljica, sicer član komisije za izobraževanje in usposabljanje gasilcev pri GZS, sta bila še Miro Bozja in Boris Zorko, pri praktičnem delu  pa Uroš Kemper in Davor Gašperčič. Vsi kandidati so pred komisijo pokazali veliko znanja tako s področja teorije in praktičnega dela, tako da je preverjanje znanja opravilo vseh šestnajst tečajnikov. Vseh skupaj je bilo na začetku prijavljenih 22 kandidatov, vendar se vsi niso udeleževali tečaja in praktičnega usposabljanja, zato za končni izpit niso izpolnjevali pogojev za dokončanje izpita. Tečaja so se udeležili pripravniki – gasilci in gasilke iz vseh treh društev tako PGD Bovec, Srpenica in Log pod Mangartom. Ob zaključku tečaja, se v imenu GZ Bovec vodstvo tečaja zahvaljuje vsem tečajnikom, ki so tečaj uspešno opravili, svoj prosti čas dali za gasilstvo ter z veliko mero zagnanosti in vztrajnostjo pokazali, da jim je mar za gasilsko organizacijo.  Iskrene čestitke, zdaj ste postali pravi operativni GASILCI,  NA POMOČ!

Miro Bozja

Foto: GZ Bovec