Slovenski regionalni dnevi 2019 so v Bovcu potekali dva dni, s svojo udeležbo pa jih je podkrepil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V popoldanskem času prvega dne je zbrane nagovoril v veliki dvorani Ite Rine Kulturnega doma Bovec.

Že v uvodu nagovora je poudaril, da so se s tematiko letošnjega srečanja dotaknili enega večjih izzivov slovenske družbe, saj se, kot pravi minister Počivalšek, v Sloveniji že soočamo z demografskimi spremembami, kot so zmanjševanje števila prebivalstva v določenih regijah in večji delež starejših.

»Demografske spremembe že močno vplivajo na odmaknjena, težje dostopna obmejna in gorska območja podeželja. V zadnjih sedmih letih se je po eni strani število prebivalcev v Sloveniji povečalo. Po drugi strani pa se je zmanjšalo število prebivalstva – predvsem mladih – na obmejnih problemskih območjih. Ti se selijo v notranjost države. Ta trend je slabo izhodišče za razvoj teh območij. Gospodarski kazalci so na obmejnih in gorskih območjih v splošnem slabši od slovenskega povprečja. Pomanjkanje delovnih mest spodbuja večje odseljevanje, predvsem mladih, ki ne najdejo ustrezne zaposlitve. Poleg tega pa je problem v oddaljenosti in manjši dostopnosti teh območij. Če želimo ohranjati poseljenost, moramo poskrbeti zavitalnosti teh območij. Prebivalcem moramo kljub višjim stroškom zagotavljati primerne življenjske pogoje, povezljivost z drugimi deli Slovenije, dostop do storitev splošnega pomena indelovna mesta na domu ali v neposredni bližini. Zaradi demografskih sprememb moramo čimprej prilagoditi stanovanjsko politiko, infrastrukturo ter oskrbo in storitvah. Na ravni države se zavedamo teh problemov. Zato regionalni razvoj v obmejnih problemskih območjih upravljamo zelo sistematično in na več nivojih. Julija letos je vlada sprejela novelo Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Ta bo omogočila učinkovitejše izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo v sodelovanju z ostalimi ministrstvi in regionalnimi razvojnimi agencijami pripravili štiriletni program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja. Vlada se je seznanila tudi s cilji, usmeritvami in ukrepi, na podlagi katerih bomo pripravili regionalne razvojne programe za obdobje 2021–2027. Med pomembnimi cilji je tudi ohranjanje poseljenosti in razvojne vitalnosti problemskih območij. Že znanim instrumentom regionalne politike pa smo dodali tudi dva novaprograma:program krožnih in pametnih skupnosti ter program ukrepov za obmejna problemska območja.

Verjamem, da bomo s takšnim sistematičnim in zelo ciljno naravnanim pristopom prispevali k umiritvi negativnih trendov na teh območjih. Želimo si, da ta območja ponovno revitaliziramo in zagotovimo ustrezne pogoje za življenje in delo. Da bomo pri tem uspeli, bo potrebno medsebojno sodelovanje na vseh nivojih: državnem, regionalnem in lokalnem. In tu računam na zavzetost vseh vas – pomembnih deležnikov regionalnega razvoja,« je zaključil minister Počivalšek, udeležencem želel uspešno delo in prijetno medsebojno druženje, ki naj prinese tudi nove ideje za razvojni preboj problemskih obmejnih območij.

Drugi dan slovenskih regionalnih dnevov je potekal v dvorani Hotela Alp. Oba dneva je bil ves čas prisoten tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je potek simpozija in debato ocenil za odlično in na visoki ravni, zagotovo tudi koristno in potrebno, vendar tudi opozoril na odseljevanje mladih predvsem z najobčutljivejšega območja občine Bovec, doline Trente.

»Kar 30,2% občine je območje Triglavskega narodnega parka (TNP), veljavna zakonodaja pa se na področju financiranja ne izvaja. S strani TNP so samo zahteve, ki so do prebivalcev velikokrat neživljenjske, v vsakem primeru pa je način življenja v parku veliko dražji. Občina Bovec financira podružnično šolo v Trenti, kajti ne sme se zgoditi, da bi jo zaprli zaradi birokratskih določil. Če to šolo enkrat zapremo, je nikoli več ne bomo odprli. Dogovor s TNP je bil jasen, da bodo vsaj sofinancirali delovanje te šole, pa temu ni tako. Imamo pripravljene projekte, ki bi se financirali ali sofinancirali po 10. oz. 11. členu Zakona o TNP, pa kljub nekaterim dogovorom vlada kar nekakšno zatišje. V našem primeru je zdaj na potezi Ministrstvo za okolje in prostor, kjer smo se s prejšnjim ministrom že vse dogovorili, potem pa je prišel aktualni minister, s katerim smo dolgo časa usklajevali prvi sestanek, potem pa se je začelo vse od začetka. Mi pričakujemo samo tisto, kar nam po Zakonu o TNP pripada, skupaj pa lahko dosežemo konkretne cilje, o katerih se je ta dva dneva govorilo na tradicionalnih Slovenskih regionalnih dnevih v Bovcu,« je bil konkreten župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

S strani udeležencev in organizatorjev so bile izrečene vse pohvale tudi lokalni skupnosti ter osebju Kulturnega doma Bovec in Hotela Alp.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC