Nosilni steber mostu čez reko Sočo v Log Čezsoški je zaradi dotrajanosti potreben sanacije, zato je Občina Bovec kot investitor pristopila k izvedbi potrebnih del. Za samo izvedbo je bila izbrana družba Hidrotehnik.

Pri tovrstnih sanacijah je seveda pomemben vodostaj reke, vendar se je Občina Bovec kljub ugodnim razmeram želela izogniti sanaciji v polni turistični sezoni. Vodostaj je v drugi polovici septembra še vedno primeren, ugodne so tudi temperature. K izvedbi del bo izvajalec tako pristopil 17. septembra, trajala pa bodo tri tedne do enega meseca, odvisno od vremenskih razmer in vodostaja reke Soče. Občina Bovec za sanacijo namenja 30.000,00€ proračunskih sredstev.

V času izvajanja del bo delno motena plovba po reki Soči, zato vse uporabnike pozivamo k previdnosti na tem odseku.

zapisal in foto: MILAN ŠTULC