Prva faza izgradnje vzhodne vpadnice je bila zaradi poletne sezone zaključena 18. junija 2019, druga faza pa se, kot smo napovedovali ob zaključku prve faze, začenja v ponedeljek, 16. 9., s postavitvijo prometne signalizacije, 17. 9. pa bo izvajalec začel dela. 

Investitor je Občina Bovec, celotna investicija je vredna nekaj nad 340.000,00€ in je v celoti financirana iz proračuna Občine Bovec, izvajalec del je Esotech d.d., od katerega Občina pričakuje kakovostno izvedbo del v dogovorjenem roku.  Druga faza in s tem celotna investicija mora biti zaključena najkasneje do konca letošnjega novembra.

Od ponedeljka, 16. 9., bodo dela torej nadaljevali na odseku od vrtca do glavnega marketa Mercator. Gre za celostno izvedbo nove komunalne infrastrukture, vkop vodov za kabelsko televizijo in javno razsvetljavo, utrditev cestišča s preplastitvijo in ureditvijo odvodnjavanja, gradnjo pločnikov za pešce in postavitev nove javne razsvetljave ter prometne signalizacije in talnih označb oziroma pri vrtcu in »na rejdi« za nivojsko dvignjena prehoda za pešce.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC