Občina Bovec je na podlagi 49. člena Odloka o občinskih cestah, Zakona o splošnem upravnem postopku-UPB2, ZUP-F, ZUP-G in ZUP-H in 58. člena Statuta Občine Bovec, izdala odločbo, s katero se dovoli popolna zapora prometa na občinski cesti LC 018041 Trdnjava Kluže-Bavšica na odseku od odcepa k stanovanjski hiši Bavšica 7 in 7A, do 0+3,620 km.

V obdobju od 09. 09. 2019 do 31. 10. 2019 bo tako med delovnim časom, od 7:30 do 17:00, zaradi sanacije ceste in narave del na omenjenem odseku popolna zapora. Promet bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo, po potrebi se bo promet usmerjal tudi fizično z zastavicami, ves čas pa mora biti omogočen dostop intervencijskim vozilom in za druge nujne prevoze v območje zapore in skozi popolno zaporo. Izvajalec del mora  o zapori prometa ves čas  del obveščati javnost in uporabnike navedene ceste na krajevno  običajen način.

Izvajalec del je Kolektor CPG d.o.o., investicija pa je vredna 236.000,00€. Od tega je Občina Bovec na razpisu pridobila 147.000,00€ državnih sredstev iz naslova poplavne sanacije cest, nekaj manj kot 90.000,00€ pa zagotavlja Občina Bovec.

Zapisal: MILAN ŠTULC