Občina Bovec je tudi v tem letu namenila sredstva, ki ji jih po delitveni shemi nameni Medobčinska uprava iz naslova prodaje dovolilnic za uporabi vstopno-izstopnih mest, za ureditev vstopno-izstopnih mest za plovbo po reki Soči in pritokih.

Občina Bovec je iz naslova lani prodanih dovolilnic oziroma delitve ostanka prihodkov po poravnanih stroških delovanja od Medobčinske uprave prejela nekaj manj kot 17.000,00€. Vsa sredstva je Občina Bovec namenila za dodatne ureditve vstopno izstopnih mest, med investicije pa spada izvedba otoka za zabojnike za smeti na vstopnem mestu Čezsoča, ki je zdaj postavljen na temeljni plošči in tudi lično obdan z lesenoograjo, prav tako pa je v neposredni bližini zdaj urejeno tudi z lesom obdano kemično stranišče, ki je sicer namenjeno tudi pohodnikom.  Če v Čezsoči s parkirišča dobesedno stopimo v Sočo, pa od parkirišča vstopnega mesta Zmuklica do reke Soče vodi daljša potka, na kateri je Občina Bovec uredila mostičke in lesene stopnice ter s tem olajšala dostop do reke. Seveda je bilo treba postaviti temelje in nosilne železne traverze, pohodna površina pa je lesena in se lepo vklaplja v okolje. Posamezni manjši posegi so bili potrebni tudi na drugih vstopno-izstopnih mestih, Občina Bovec bo tudi v prihodnje vsa sredstva, pridobljena iz omenjenega naslova, vlagala v infrastrukturo vstopno-izstopnih mest.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC