Občine Bovec je med drugimi investicijami pristopila tudi k sanaciji prepusta na cesti na Vas na skali, saj je bil ta dotrajan in ni več opravljal svoje funkcije, zadnja močnejša neurja pa so vanj nanesla še dodaten material.

Za izvedbo del je Občina Bovec  z javnim pozivom izbrala najugodnejšega izvajalca del KOLEKTOR CPG. Ta je odstranil ves naplavljeni material in dotrajan prepust, postavil novo cev za prepust, ta del ceste pa uredil z betonsko ploščo. Dela so v zaključni fazi, dokončno pa bodo zaključena, ko bodo ob cesti uredili še betonski odtočni jarek za odvodnjavane cestišča. Po opravljenih delih bo izvajalec pristopil še k sanaciji in podaljšanju zidu, ki stoji ob cesti nadprepustom nekoliko nižje.

Vsa sredstva zagotavlja Občine Bovec iz proračuna za leto 2019, celotna investicija pa znaša nekaj več kot 45.000,00€.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC