Včeraj so se v Tolminu srečali župani enajstih občin zahodne Slovenije, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin, saj odločno nasprotujejo nameravani spremembi Zakona o financiranju občin, ki bi omenjenim Občinam na letni ravni vzela več kot 1,8 milijona evrov.

Župani omenjenih Občin so z ogorčenjem sprejeli novico o nameravanih spremembah Zakona o financiranju občin, po katerih so upravičene do bistveno manj proračunskih sredstev kot doslej. Ministrstvu za javno upravo očitajo, da sprememba zakonodaje največ sredstev jemlje demografsko najbolj ogroženim občinam zahodne regije. Prav zahodna regija namreč v novi evropski finančni perspektivi ne bo upravičena do razvojnih sredstev.

Prav zato je devet prisotnih županov, Valter Mlekuž, (Bovec), Marko Matajurc (Kobarid), Uroš Brežan (Tolmin), Franc Mužič (Brda),  Tina Gerbec (Kanal ob Soči), Milan Čadež (Gorenja vas – Poljane), Jože Sodja (Bohinj), Gašper Uršič (Cerkno) in Tomaž Vencelj (Idrija),  sestavilo in podpisalo poziv ministru za javno upravo in vladi. Ministra Rudija Medveda pozivajo, da umakne nameravano spremembo formule za izračun primerne porabe iz Zakona o financiranju občin, in mu predlagajo, da v formuli za izračun povprečnine poveča pomen cest in površin. Vlado RS pa pozivajo, da vsem občinam skozi povprečnino zagotovi dodatna sredstva za njihove naloge, da najde način za zagotovitev razvojnih evropskih ali državnih sredstev tudi za manj razvita, demografsko ogrožena in redko poseljena območja v zahodni Sloveniji, da intenzivira vlaganja v prometno – tako cestno kot železniško – infrastrukturo na območju občin in da končno v državnem proračunu zagotovi sredstva tudi za izvajanje razvojnega dela zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP).

Njihovo skupno sporočilo je:

»Vladi predlagamo, da skozi povprečnino v luči dobrih gospodarskih razmer vsem občinam poveča financiranje za izvajanje njihovih nalog. Pozivamo, da najde razvojna evropska ali državna sredstva za demografsko ogrožene, manj razvite in tudi redko poseljene občine v zahodni Sloveniji, da intenzivira vlaganja v prometno, tako železniško kot cestno infrastrukturo na našem območju, ter da končno v proračunu zagotovi tudi sredstva za izvajanje razvojnega dela zakona o Triglavskem narodnem parku!«

Velik poudarek je bil tudi na neizvajanju Zakona o Triglavskem narodnem parku, po katerem so parkovne občine upravičene do razvojnih sredstev, ki pa v državnem proračunu do sedaj niso bila zagotovljena.

Valter Mlekuž, župan občine Bovec, ki je ena od občin, v kateri so vsi segmenti in območja TNP,  je jasno dal vedeti, da je ob njegovem obisku pri nekdanjemu ministru Juretu Lebnu ta obljubljal dolžna sredstva iz Zakona o Triglavskem narodnem parku:

»Minister se je zamenjal, zato sem se s to zahtevo obrnil na novega ministra Simona Zajca, vendar pri njem tega zagotovila nisem več dobil.. Na ta problem sva s kolegom bohinjskim županom Jožetom Sodjo opozorila tudi na sestanku v Državnem zboru, kjer sva ta problem predstavila tudi poslancem. Tudi v Tolminu smo zdaj vsi zbrani župani resno opozorili, da je to težava, ki se že vleče preveč časa, zato naj nam država dolžan denar, ki nam po zakonu vsekakor pripada, nemudoma zagotovi!« je še povedal Mlekuž.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC