Občina Bovec je med letošnje investicije vključila tudi preplastitev območja v Spodnjem Logu pod Mangartom, za vsa dela pa namenja skoraj 16.000,00€ proračunskih sredstev. K preplastitvi so pristopili tudi lastniki privatnih zemljišč, kar seveda financirajo sami.

Investicija zajema dodatno ureditev odvodnjavanja, postavitev robnikov in utrditev podlage ter končno preplastitev. Ob tem, da bo zdaj sam dostop do objektov lično urejen, brez nadležnega prahu, je seveda velikega pomena tudi to, da na tem območju ne bo več odnašanja materiala. Ob vsakem večjem neurju je namreč razrilo makadam, na glavno cesto pa je odnašalo gramoz, ki je v preteklosti predstavljal tudi nevarnost za mimo vozeča vozila, še posebno za motoriste.

Izvajalec del je Kolektor CPG, d.o.o., ki je dela izvedel kakovostno v dogovorjenem roku.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC