V preteklem letu je Tržni inšpektorat RS v sodelovanju z Občino Bovec izvedel posvet o uporabi slovenskega jezika pri poslovanju podjetij s potrošniki, pri čemer je bil poudarek zlasti na rabi slovenščine pri oglaševanju turističnih storitev in pri neposrednem stiku podjetij s potrošniki.

Ker bo Tržni inšpektorat v prihodnjih mesecih na območju Bovca in okoliških krajev izvajal nadzor o upoštevanju in izvajanju določil Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o javni rabi slovenščine, želimo vse, ki jih tozadevna problematika zadeva, da v izogib kasnejšim neprijetnostim in visokim kaznim čim prej uredijo zadeve na način, kot jih določata prej omenjena Zakona glede obvezne rabe slovenskega jezika pri njihovem poslovanju s potrošniki.

Prav je, da poslovni subjekti uporabljajo tudi tuje izraze in se na ta način približajo tujemu turistu, hkrati pa je seveda potrebno za ohranjanje slovenskega jezika poskrbeti tudi tako, da so vsi napisi v prvi vrsti v slovenskem jeziku in nato poleg tega, po želji trgovca, gostinca in ostalih ponudnikov blaga in storitev, tudi v tujem jeziku.  Tako namreč veleva slovenska zakonodaja,in sicer tako v Zakonu o varstvu potrošnikov kot tudi v Zakonu o javni rabi slovenščine in Zakonu o gostinstvu oziroma Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.  Ne nazadnje  pa  se  je  potrebno  zavedati  tudi,  da  prelepe  alpske  doline  zelo  radi obiskujejo tudi slovenski potrošniki.

V pomoč lažjemu razumevanju o rabi slovenskega jezika, v prilogi na kratko objavljamo povzetek zakonske ureditve tega področja TUKAJ

Zapisal: MILAN ŠTULC