Zaradi ureditve komunalne infrastrukture Klanc (1. faza) je od danes naprej na lokalni cesti Trg Bovec- Kaninska vas (LC 019 851) med delavniki popolna zapora za ves promet. Zaradi zahtevnosti del je popolna zapora neizbežna, trajala pa bo od 6. 5. 2019 do 10. 5. 2019 in od 20. 5. do 8. 6. 2019.

Popolna zapora je od višine stopnišč v cerkev sv. Urha do Kaninske vasi. Za prebivalce vasi Plužna je za osebna vozila mogoč dostop do vasi iz zaselka Podklopca, prav tako je preko vasi Plužna mogoč dostop z osebnimi vozili do Kaninske vasi.

Vse udeležence prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del, seveda pa tudi za razumevanje.

Za celotno investicijo Občina Bovec namenja 412.000,00€, v tej vsoti niso vključene električna, Telekom in KATV napeljava, ki bo s strani omenjenih financirana posebej. Investicija v prvi fazi vključuje gradnjo fekalne, meteorne kanalizacije in vodovodne napeljave, Elektro, Telekom, KATV vodov in ureditev javne razsvetljave ter seveda končno ureditev cestne infrastrukture s končno asfaltno preplastitvijo.

Izvajalec del je na javnem razpisu izbrana družba SGP Zidgrad Idrija d.d..

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC