V mali dvorani Kulturnega doma Bovec je sinoči potekal Posoški Forum, ki ga je v partnerstvu z Zavarovalnico Triglav in vinarstvom Zajc pripravil časnik Finance. Okoli 60 udeležencev, predstavnikov gospodarstva in drugih institucij Posočja, se je seznanilo z aktivnostmi in poslovanjem posameznih gospodarskih subjektov v Posočju.

V uvodu je zbrane nagovoril Peter Frankl, direktor in glavni urednik Časnika Finance, nato pa jim je dobrodošlico zaželel bovški župan Valter Mlekuž, ki je med drugim poudaril:

»Živimo v krajih, za katere nam vsi prišleki zatrjujejo, da živimo na najlepšem koncu sveta. Ampak od te lepote se ne da živeti. Naše kraje zaznamujejo številne težave, s katerimi se ukvarjajo naši podjetniki, res pa je, da ponuja tudi številne poslovne priložnosti. Verjamem, da bo tudi današnja debata pripomogla k temu, da skupaj opomnimo na oboje, tudi na težave, s katerimi se ne nazadnje ukvarjam in spopadam tudi kot župan Občine Bovec. V občini Bovec smo ponosni na velika podjetja, ki zaposlujejo največje število delavk in delavcev, prav tako pa tudi na številna manjša, ki skupaj pomenijo veliko delovnih mest in dejstvo, da v naši občini praktično ni brezposelnosti. Zelo sem ponosen na vse, ki so se odločili za samostojno pot, da teh ni malo, pa kaže veliko število obrtnikov oziroma mikro in srednje velikih podjetji. Zato sem ponosen tudi na to, da sem lahko župan tako uspešne občine.«

Ivica Vulič, direktor Zavarovalnice Triglav OE Nova Gorica, je predstavil novodobno nevarnost za gospodarske družbe, ki jo predstavlja kibernetska grožnja, pa tudi način, kako lahko gospodarske družbe vsaj delno zavarujejo morebitne finančne terjatve oziroma nastalo finančno škodo ob kibernetskem napadu.

Na vprašanja, kakšna prihodnost je pred Kaninom in turizmom v Posočju, sta odgovarjala dr. Rok Ovsenik, direktor Sončnega Kanina v nastopanju in Aljaž Žnider, zastopnik podjetja Žnider`s turizem, ki ima v lasti hotela Alp in Mangart.

Dr. Rok Ovsenik je poudaril, da bo zagotovo prvenstvenega pomena združitev moči za obnova Kanina:

»Pri tem mislim bolj na sodelovanje po vsebinski plati, seveda pa bo treba sodelovati širše tudi pri sestavi finančne konstrukcije za investicijo, ki jo načrtuje Občina Bovec. Vsi turistični subjekti so del našega turizma, zato bi morali vsi nekaj prispevati k razvoju produkta, seveda pa morajo ta vložek skozi določene kanale, predvsem s povečanjem števila gostov, dobiti povrnjen. Vsak vložek pogojuje tudi profit. Moje trdno prepričanje je, da mora sodelovanje potekati na območju destinacije. Vsi se moramo zavedati oziroma sem prepričan, da se že zavedamo, da naši gosti kupujejo destinacijski produkt, ne pa posameznih storitev. Kadar gre za osnovno turistično storitev, pa naj bodo to hoteli ali pa žičniška infrastruktura, so to osnove ponudbe destinacije, ki morajo med sabo tesno sodelovati. Prav tako se morajo vključevati vsi primarni in sekundarni ponudniki turističnih storitev, ker turist kupi doživetje. Samo tako bomo lahko povečali število stacionarnega turizma, kar je rešitev tako za zimsko kot tudi poletno sezono in Kanin. Slovenija nasploh je turistično gledano mlada država, vendar menim, da gre razvoj destinacijskega managementa v pravo smer in smo dokazali, da znamo stopiti skupaj. Če ne drugače, pa za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, za kar je sodelovanje osnovni pogoj. V Posočju imamo enega redkih primerov v Sloveniji, kjer so se Lokalne turistične organizacije povezale v Dolino Soče, kar je pohvalno in znak, da se ljudje pogovarjajo med samo in znajo iskati skupne rešitve. V tem smislu sem zelo optimističen. Pri tem sodelovanju pa ne moremo vedno gledati samo na lastni interes, temveč moramo pogledati na skupni interes destinacije. Za to pa je potreben čas, da se sleherni subjekt v turistični industriji prepozna v tem sistemu sodelovanja. Kar zadeva smučišče Kanin, pa ne bi črno gledal na obstoječo infrastrukturo, saj sem prepričan, da je tudi z njo, seveda z dobro voljo in trdim delom, mogoče dobro delati do postavitve nove, moderne infrastrukture. Mogoče manjkajo produkti, malo več dobre volje, bila je res tudi slaba zima, kar zadeva vremenske pogoje in debelino snežne odeje, vendar moramo biti optimistični. Prepričan sem, da bo v prihajajočih časih vse boljše.«

Aljaž Žnider je povedal, da so pripravljeni na vsakršno sodelovanje, kar pa zahteva neko skupno načrtovanje:

»Obstajajo številni produkti, ki jih Kanin lahko še ponudi oziroma jih lahko ponudimo skupaj. Smučišča Kanin ne vidim zgolj kot generator zimske, temveč tudi poletne sezone. Zato se bojim že same misli, da Kanina ne bi bilo več.«

Večer se je nadaljeval s predstavitvami nekaterih drugih uspešnih podjetniških zgodb in podjetji ter primerov dobrih praks. Svoje zgodbe so prispevali  Urška Bizjak, direktorica podjetja Faronika Tolmin, Karmen Koren, vodja trgovine Reinkarmika za predelovanje oblačil Kobarid, Ana Meinel in Chad Stephan Meinel, ustanovitelja pivovarne The thirstyriver v Bovcu, Anka Miklavič Lipušček, direktorica Mlekarne Planika, Anica Kanalec, predsednica OOZ Tolmin in solastnica podjetja ATUM d.o.o. ter Uroš Lozar, direktor TKK Srpenica.

Pogovore so vodili Peter Frankl, direktor in glavni urednik Časnika Finance, Tina Petrovčič, novinarka Časnika Finance in Jurij Šimac, namestnik odgovorne urednice Časnika Finance.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC