Dela na cesti Žaga-Učja so zaključili lani septembra, najzahtevnejša dela so bila obnova mostov Globočak in Suha struga, utrdili pa so tudi večino podpornih zidov, namestili zaščitne ograje in uredili odvodnjavanje.

Izvajalec del je bil SGP Zidgrad Idrija d.o.o., gre pa za državno cesto in je tudi investitor država.

Današnjega ogleda za tehnični prevzem objektov se je udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž in kasneje tudi sam podpisal zapisnik z določenimi manjšimi pripombami.

Sicer pa je na nevarne odseke in dotrajanost objektov  vrsto let opozarjala tudi Občina Bovec in od države zahtevala ukrepanje. Pri tem so svojo skupno pobudo za celostno ureditev ceste tako na slovenski kot italijanski strani izražali kar trije župani, ob bovškem Valterju Mlekužu še župana Občin Rezija in Čento Sergio Chinese in Mauro Stecatti.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC