Včeraj sta se predstavnika Občine Bovec v sejni sobi Občine sestala s predstavniki izvajalcev del za izgradnjo krožišč na bovški obvoznici, ki je seveda državna cesta. Ker bo gradnja vplivala tudi na prevoznost občinskih cest, so poskušali najti za uporabnike najugodnejšo prometno ureditev.

Investitor za gradnjo krožišč je DRI, potrebni elaborati so izdelani, izvajalca čakata še na izdajo dovoljenj za spremembo prometne ureditve. Milan Popović, Dejan Černilogar, Beti Melinc iz Kolektorja CPG in Ivan Bevk iz SGP Zidgrad Idrija so predstavnika Občine Bovec Klavdija Berginca in Milojko Kranjc seznanili s predvidenim začetkom in potekom izvajanja del. Predvidoma v prihodnjem tednu bo tako KOLEKTOR CPG začel s pripravljalnimi deli na krožišču obvoznice z zahodno vpadnico (pri bencinski črpalki).

V prvi polovici februarja oziroma takoj po pridobitvi dovoljenja za spremembo prometne ureditve bo SGP Zidgrad Idrija začel s pripravljalnimi deli za gradnjo krožišča obvoznica-Rupa-Letališče Bovec, prav tako v februarju pa bo isti izvajalec začel tudi z deli za komunalno ureditev območja nad Kaninsko vasjo.

Izvajalca del Kolektor CPG, SGP Zidgrad Idrija in investitor DRI prosijo uporabnike za upoštevanje začasno spremenjene prometne ureditve, o podrobnostih pa bodo uporabnike sproti obveščali tako preko radijskih valov kot tudi na KATV Bovec.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC