V mali dvorani Kulturnega doma Bovec je danes potekal posvet oziroma razgovor o uporabi slovenskega jezika v turističnih krajih pri poslovanju s potrošniki. Posveta so se udeležili tudi predstavniki tržnega inšpektorata Republike Slovenije in glavna tržna inšpektorica gospa Andreja Grlić.

Posvet je v sodelovanju s Tržnim inšpektoratom RS organiziral župan Občine Bovec Valter Mlekuž, namen posveta pa je bil neposredna predstavitev zakonodaje s področja rabe slovenskega jezika v turističnih krajih pri poslovanju s potrošniki. Povod za pripravo je temeljil na vse večjem zanemarjanju oziroma celo neuporabe slovenskega jezika.

Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o javni rabi slovenskega jezika namreč jasno govorita, da uporaba tujega jezika pri oglaševanju in poslovanju s potrošniki sicer ni prepovedana, vendar pod pogojem, da podjetja pri tem uporabljajo tudi slovenski jezik, pri čemer besedilo v tujem jeziku ne sme biti bolj poudarjeno od besedila v slovenskem jeziku. Prav tako imajo podjetja pravico uporabljati blagovne znamke v obliki, kot so registrirane.

Tržni inšpektorat nadzoruje tudi področje imena obratov, lokalov in drugih poslovnih prostorov, ki morajo biti v skladu s 1. odstavkom 18. člena ZJRS, ki pravi: Obrati, prodajalne, gostinski in drugi lokali ali drugi poslovni prostori, ki so poimenovani drugače kot z registriranim imenom ali firmo pravne osebe zasebnega prava oziroma z imenom in priimkom fizične osebe, so poimenovani v slovenščini.

Glavna tržna inšpektorica gospa Andreja Grlić je pri tem poudarila, da je seveda kršitelja najlažje kaznovati, vendar to ni prvenstveni namen inšpektorjev, saj se zavedajo, da lahko določen ukrep podjetnika tudi pokoplje:

»Mi vas nočemo spraviti na kolena. Mi bi želeli, da svojo ponudbo še nadgradite. Z vašim razvojem se namreč razvijata tudi država in občina. Kot rečeno nadziramo več področji, pa se zaustavimo pri slovenščini. Slovenija je majhna država, mi smo majhen narod, a imamo krasen jezik. Absolutno sem prepričana, da vsak izmed vas, ki se ukvarja s turizmom, zna še kakšen drug jezik. In to je bogastvo,« je povedala Andreja Grlić in citirala nekaj pomembnejših členov ZRSJ. Povedala je tudi, da prejmejo veliko prijav, med njimi tudi take, da je v nekem tekstu napačno uporabljena dvojina. Pri tem je zagotovila, da se na take prijave ne odzovejo.

»Ampak to, da pride nekdo v poslovalnico in v njej nihče ne zna slovensko, to pa je nedopustno! K takemu bom celo jaz potrkala na vrata, ki sicer ne hodim na teren, in ga bom oglobila. Tega pa zagotovo ne bom dopustila. Pri tem jasno ne more nihče reči, da je poslovalnica namenjena samo tujim gostom, ker bi to pomenilo diskriminacijo. Potem bi se za tako poslovalnico šele začele resne težave,« je še poudarila glavna tržna inšpektorica ga. Andreja Grlić in dodala,«da jaz želim, da se od ust do ust prenaša, da tega pa ne bomo tolerirali.«

Med prisotnimi so bili župana Občin Bovec in Tolmin Valter Mlekuž in Uroš Brežan ter drugi predstavniki občine Bovec, predstavniki policije, Medobčinske uprave, nekaterih turističnih ponudnikov in Javnega zavoda Dolina Soče, Sončnega Kanina ter drugi.  Pogovor je potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju, glede na to, da predstavnikov tujih družb na tem posvetu skorajda ni bilo, pa je padla odločitev, da pred poletno sezono 2019 pripravijo še en posvet.

Glavna tržna inšpektorica gospa Andreja Grlić se je zahvalila županu Valterju Mlekužu za njegov trud pri ozaveščanju javnosti in ponudnikov ter izrazila pripravljenost pomagati z nasveti vsakemu, ki se bo obrnilna inšpektorat. Vendar je dala jasno vedeti, da to ne velja za primere, ko bo zoper njih že uveden postopek. Zadeve je treba urediti, preden se to zgodi.

Zapisal: MILAN ŠTULC