Zadnja vremenska ujma tudi Bovškemu ni prizanesla. Močan veter je odkrival strehe objektov in podiral drevesa, ki so padala tako preko stranskih kot tudi glavnih cest in ohromila promet. Najhujše je bilo na območju Loga pod Mangartom in Trente. Nekatere objekte je zalila tudi voda.

Še enkrat pa se je izkazalo, kako visoko usposobljeni in tudi opremljeni so naši gasilci in druge strukture CZ Bovec, predvsem pa, kako požrtvovalno so tudi tokrat prihiteli na pomoč in pomagali reševati vse nastale težave. Odstranjevali so podrto drevje, zasilno prekrivali odkrite objekte.

Ob zaključku akcije župan Valter Mlekuž izreka javno pohvalo in zahvalo:

»Želim se javno zahvaliti vsem enotam, ki ste sodelovale v akciji. Vsem skupaj in vsakemu posebej se zahvaljujem za hitro ukrepanje, za požrtvovalnost, profesionalnost in predanost pri svojem delu. Še enkrat ste dokazali, da ste ponos vsej občini in vsem občanom, pa tudi tistim, ki prihajajo v naše kraje kot turisti ali vikendaši. Sprejmite moje iskrene pohvale in mi dovolite, da vas pozdravim z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!!

Zelo pa me je razveselil tudi klic kolega, tolminskega župana Uroša Brežana, ki je ponudil vso pomoč, ki jo lahko zagotovi, če bi to morebiti potrebovali. To gesto res zelo cenim, saj je dokaz prijateljskega odnosa in tudi tega, da lahko računava drug na drugega tudi ob naravnih nesrečah.«

Vse enote CZ Bovec ostajajo še naprej v pripravljenosti, kot to sicer velja 24 ur dnevno in 365 dni v letu.

Zapisal: Milan Štulc