V ponedeljek sta si odbornik za produktivnost in turizem FJK Sergio Emidio Bini in novi generalni  direktor Promoturismo FJK Lucio Gomiero ogledala kaninsko smučišče v Sella Neveji, in sicer v duhu izvedbe skupnega projekta Kanin – Sella Nevea.

V popoldanskem času so se z obema srečali tudi predstavniki Občine Bovec, z županom Valterjem Mlekužem na čelu, srečanje pa je organiziral podpredsednik Deželnega Sveta FJK Stefano Mazzolini.

Odbornik FJK za produktivnost in turizem Sergio Emidio Bini, ki mu v FJK z drugimi besedami pripisujejo vlogo ministra za turizem FJK, in ki se zaradi drugih obveznosti zadnjega srečanja v Bovcu ni mogel udeležiti, je z velikim zanimanjem poslušal obrazložitev načrtov za gradnjo novih žičniških naprav na sončni strani Alp in namere skupnega nastopa za pridobitev evropskih sredstev za skupni čezmejni projekt Kanin – Sella Nevea. Povedal je tudi, da bo vse preliminarne projekte na italijanski strani pripravila dežela FJK, zelo pa se je strinjal in podprl osnovno zamisel o združitvi projektov z obeh strani Kanina v enega skupnega čezmejnegater na ta način tudi skupnega nastopa v Bruslju za pridobitev evropskih sredstev.

Generalni direktor Promoturismo FJK Lucio Gomiero je dejal, da je ob njegovem prvem obisku v Sella Neveji navdušen nad videnim in poudaril, da si je podrobno ogledal tudi promocijsko tablo, ki prikazuje povezani smučišči v en skupni smučarski center. Kot je dejal, je videl en hrib, z enim skupnim smučiščem, ki ga mora upravljati en tim. Oba se opažata in se zavedata tudi, da Bovec in Sella Nevea samo skupaj pridobivata oziroma pridobiva celotno širše območje, brez povezave pa obe strani samo izgubljata. Poudaril je tudi, da imata obe strani dobre in slabe lastnosti, z združitvijo moči tako v smislu kakovostne ponudbe kot tudi na področju marketinga, pa morata skupaj delati v zadovoljstvo turistov.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je Binija, Mazzolinija, Gomiera ter njegove ožje sodelavce povabil v goste v Bovec in na sončno stran kaninskega smučišča, povabilo pa so omenjeni z veseljem sprejeli.

Ekipa Sončnega Kanina pod vodstvom v.d. direktorja Marjana Skorniška se je nato z vodstvom smučišča v Sella Neveji pogovarjala še o tehničnih zadevah za prihajajočo sezono, za kar so hitro našli skupni jezik. Po obljubah italijanske strani, bodo, čeprav zaradi letošnjih volitev v Italiji, zamenjave vlade FJK in posledično tudi vodstva na vrhu Promoturisma že zelo zamujajo, najkasneje v desetih dneh Sončnemu Kaninu sporočili tudi cenik za sezono 2018/2019, ki bo seveda osnova tudi za določitev cene dnevne vozovnice za čezmejno povezano smučišče Kanin – Sella Nevea.

Na predlog Lucia Gomiera so določili še ekipo za izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti za smučarski center Kanin-Sella Nevea ter osebe za koordiniranje aktivnosti pri pripravi skupnega projekta za pridobivanje evropskih sredstev.

Zapisal: MILAN ŠTULC