Občina Bovec je letos pristopila k izdelavi projektov in pridobivanju gradbenega dovoljenja za gradnjo javnih straniš in novega avtobusnega postajališča, po pridobitvi vseh dovoljenj in izbiri izvajalca pa se je v teh dneh gradnja tudi začela.

Na javnem razpisu je bil za izvedbo del izbran najugodnejši ponudnik Zidarstvo Konec d.o.o., ki je prejšnji teden pristopil k izvedbi. V objektu bodo javna stranišča in pokrito avtobusno postajališče, skupaj pa bo Občina Bovec za investicijo namenila skoraj 86.000,00€ lastnih sredstev.

To območje bo tudi sicer deležno konkretne prenove, saj bo sedanje krožišče premaknjeno v smeri proti Kulturnemu domu, razširjena bo cesta od križišča do odcepa za Črno ovco,v prihodnje je predvidena tudi razširitev do Rupe, urejena bosta dva dostopa do bodočega hotela, dodana bodo nova parkirna mesta, ob dveh pa je predvideno tudi polnilno mesto za električne avtomobile. Projekti za krožišče so v izdelavi.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC