V teh dneh se zaključuje preplastitev še dveh ulic na Brdu, ki bodo s tem v celoti urejene z asfaltno prevleko. Dela je izvajal izbrani izvajalec Kolektor CPG, financirala pa Občina Bovec.

V tem obdobju letošnjega leta je Občina Bovec zagotovila sredstva in izvedla investicije na različnih lokacijah v občini, in sicer:

ŽAGA: Betoniranje ovinka na Log, izdelava ležečih policajev v naselju, izdelava zaščitne ograje, delno betoniranje poti dovodohrana v Logu Čezsoškem (cca 40m),

PLUŽNA: Asfaltiranje poti pri igrišču za golf, sanacija struge hudournika pred vasjo Plužna (z bovške strani), sanacija poti in muld, ograja pred vasjo Plužna zaradi poplav.

BOVEC: Ob sanaciji in preplastitvi dveh ulic na Brdu še sanacija prepusta Frnjaža (mostiček), postavitev obeležja Vsem trpečim Bovčanom v prvi svetovni vojni, ureditev parkirišča Žaršče, izvajanje DOLB Bovec.

ČEZSOČA: Sanacija, odvodnjavanje, asfaltiranje poti Čezsoča- Jablanca v dolžini cca 1500min postavitev zaščitnih ograj, položitev asfalta v Čezsoči v dolžini cca 180m².

SOČA: ureditev prepusta in parkirišča pri Velikih koritih v Lepeno.

KAL KORITNICA: gradnja čistilne naprave.

DELA, ZA KATERA SO ŽE PODPISANE POGODBE ZA IZVEDBO V LETU 2018 IN V PRVI POLOVICI 2019:

– Sanacija ceste od marketa v Bovcu do mostu čez potok Gereš, ki se bo pričela po zaključeni izvedbi DOLB, in sicer najprej od Gereša do Vrtca Bovec (izvedba do konca leta 2018), odsek Vrtec- market pa najkasneje do konca aprila 2019.

– Ureditev avtobusnih postaj Srpenica, Žaga, Log Čezsoški in Log pod Mangartom, s predvidenim začetkom konec septembra 2018 in zaključkom na začetku 2019.

– Sanacija ulice pri pošti in župnišču Bovec, z izvedbo DOLB za priključitev stavbe Občine Bovec in župnišča (začetek v septembru 2018).

-ureditev avtobusnega postajališča Bovec in izgradnja javnih stranišč zzačetkom del 16. septembra.

-Ureditev območja nad Kaninski vasjo (Klanec 1. Faza), razpis v septembru, izvedba 2018-2019.

-čiščenje in sanacija hudournika pred Logom Čezsoškim (pod cesto), povpraševanje je objavljeno, izvedba predvidena do konca oktobra.

-predvidena je tudi sanacija dveh prepustov proti Vasi na skali, ki sta bila poškodovana v decembru 2017.

-rekonstrukcija točilnega mesta na letališču Bovec (trenutno pred podpisom pogodbe) z dokončanjem najkasneje do konca aprila 2019.

-predelava kotlovnice za toplotno postajo za telovadnico in Kulturni dom Bovec.

PROJEKTI V IZDELAVI:

-most Črešnjica v Soči (do 30. novembra 2018)

-most Log Čezsoški, v prvi fazi sanacija pilota (30. 11. 2018), v drugi fazi sanacija betonske konstrukcije (30. november 2018), v tretji fazi razširitev desnega ovinka proti Logu Čezsoškem (gradbeno dovoljenje)

-cesta v Lepeno: sanacija od priključka v dolžini 650m, z razširitvijo ceste za povprečno 1 meter od priključka Mišja vas do parkirišča.

-cesta v Vodenca od vrha brega do Vodenc (idejna skica do konca oktobra, v novembru sestanek s stanovalci Vodenc), z napeljavo vodovoda in izvedbo fekalne kanalizacije.

-večnamenska pot okoli letališčaje v fazi uskladitev pogodb z lastniki zemljišč in odkupi.

-vodene klesarske poti (priprava projektne naloge in usklajevanje z DRSI)

-obdelava zunanje ureditve Stergulčeve hiše (gouf) v letu 2019

-ureditev prostorov za muzej in zgornjega nadstropja v Koritnici (projekti izdelani, gradbeno pridobljeno, razpis v teku)

-KS Soča pripravlja projekt za izvedbo poslovilne vežice v Soči

-v izdelavi je idejna zasnova za preureditev krožišča pri zdajšnjem avtobusnem postajališču skupaj z ureditvijo samega postajališča in izvedbo dodatnih parkirnih mest.

-sanacija podora na Srpenici.

Seznam pripravil: KLAVDIJ BERGINC, okolje in prostor Občine Bovec

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC