Gradnja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) se po zadnjem usklajevalnem sestanku nadaljuje s pospešenim ritmom, v teh dneh pa so začeli vod napeljevati tudi po glavni regionalni cesti pri Hotelu Mangart, za kar je promet urejen izmenično s semaforsko ureditvijo.

Spomnimo, da so vod za DOLB začeli polagati najprej pri gostilni Sovdat v centru Bovca, nato pa nadaljevali skozi parkirišče pri Kulturnem domu Bovec in ob avtobusnem postajališču mimo vrtca na eni in do bovške osnovne šole in telovadnice na drugi strani. Na tem odseku so opravili že vse potrebne meritve, celoten vod pa so predvsem na voznih površinah pred dobrim tednom tudi zasuli. S tem je bilo tudi avtobusno postajališče zopet v funkciji, parkirišče pa zopet uporabno na vsej površini. Odprti ostajajo še izkopi, kjer bodo urejeni razcepi, vendar so ti ustrezno zavarovani. Izvajalec napoveduje, da bodo še v tem tednu zasuti in dokončani vsi vodi na tem prvem odseku, hkrati pa že izvajajo izkope in polaganje cevi za DOLB po regionalni cesti do mesta, kjer bo stala kotlovnica. Tudi gradnja kotlovnice v Obrtni coni Bovec se je začela v teh dneh. V naslednjih dneh bodo z vodom prečkali regionalno cesto in nadaljevali izkop in polaganje cevi do krožišča vzhodne vpadnice, promet pa bo ta čas urejen s semaforjem.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC