Od včeraj naprej je cesta Učja-Čenta (Tarcento) prevozna brez semaforske ureditve. Za celostno sanacijo so potrebovali eno leto. 

Cesta je bila na italijanski strani od odcepa za Rezijo do Čente za ves promet zaprta od 10. avgusta 2017, ko je območje prizadel orkanski veter ter povzročil vetrolom in plazove, ki so poškodovali tudi omenjeno cesto in daljnovod. Uničenega je 200 000 m² pretežno bukovega gozda, v dolžini 1,6 km pa je bila močno poškodovana tudi cesta Učja – Čenta. To so sicer kmalu po dogodku očistili oziroma z nje odstranili padla drevesa, skale in zemeljske plazove ter popravili odbojne ograje in nato promet sprostili izmenično po enem voznem pasu s semaforsko ureditvijo.

Za čimprejšnjo sanacijo oziroma odprtje ceste vsaj po enem voznem pasu se je na prošnjo kolega Občine Rezija Sergia Chineseja na tamkajšnji novinarski konferenci zavzel tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

S sanacijo so daljnovod vkopali v cesto, postavili so zaščitne mreže proti padanju kamenja in drugega materiala z zdaj goličastega območja ter preplastili en vozni pas.

Na cesti Žaga – Čento ostajata tako še dve semaforski ureditvi na slovenski strani, kjer gradijo dva nova propusta s podpornimi zidovi, ki so bili močno dotrajani.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC