Obveščamo vas, da bo Krajevni urad Bovec v času letnih dopustov med 25. julijem in 17. avgustom 2018 posloval ob sredah in petkih.

V tem obdobju lahko stranke vse zadeve uredijo na sedežu Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin ali na Krajevnem uradu Kobarid. Za informacije lahko pokličejo na telefonsko številko 05 3800 800 ali 05 3800 843.