Na cesti Čezsoča-Jablanca na javnem razpisu izbrani izvajalec Kolektor CPG zaključuje z deli. Najprej so odstranili dotrajane asfaltne prevleke, nato utrdili voziščne konstrukcije, pri čemer so na nekaterih mestih polovico cestišča utrditev izvedli s temeljno ploščo, lično in v skladu z občutljivim naravnim okoljem so uredili prepuste hudournikov, izvedli dve izogibališči ter odvodnjavanje obravnavanega odseka.

Na izpostavljenih mestih so postavili tudi varnostno ograjo in v končni fazi izvedli preplastitev, in sicer od hišne številke Čezsoča 11/a vse do hišne številke Čezsoča 5 oziroma zadnjih hiš zaselka Jablanca, v dolžini 1,5 km. Zdaj zaključujejo z utrditvami bankin, na novo urejena in asfaltirana cesta pa ne bo le pomembna pridobitev za prebivalce zaselka Jablanca, temveč odlična priložnost za kolesarjenje, rolanje in druge tovrstne aktivnosti. V senci po levem bregu Soče je zdaj cesta namreč asfaltirana vse do Loga Čezsoškega.

Investitor je Občina Bovec, za investicijska vzdrževalna dela na cesti Čezsoča-Jablanca pa je namenjenih nekaj manj kot 320.000,00 € proračunskih sredstev.

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: MILAN ŠTULC