Ob prazniku Občine Bovec, ki je 4. julija, na dan Sv. Urha, je v veliki dvorani Ite Rine Kulturnega doma Bovec potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Bovec.

Letošnja prireditev je bila še posebej slovesna in programsko popolna, saj je scenarist in režiser Robert Trampuž na prefinjen način stkal čudovito vezenino uradnega dela, v katerem so najzaslužnejši prejeli priznanja Občine Bovec, in kulturnega dela, posvečenega predvsem 90-letnici zborovodje Danila Durjave.

Najprej je vse zbrane nagovoril župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je na kratko preletel samo najpomembnejše aktivnosti in projekte, ki so bili izvedeni in izpeljani. Še enkrat je poudaril, da je bilo vsaj največje projekte mogoče izpeljati samo skupaj z odlično ekipo, ki jo je sestavil ob sebi:

»Vsi, tako občinska uprava, kot Občinski svet smo si želeli samo eno, in sicer premakniti voz v pravo smer. Nismo se šli politike, kakor to zdaj počne država, temveč smo delovali v korist Bovškemu, te doline, ki smo ji hoteli samo dobro. Mislim, da imamo po štirih letih kaj pokazati. Če ni podpore, če nimaš pravih sodelavcev in ob sebi prave ekipe, nihče od županov ne more biti uspešen. Z veseljem ugotavljam, da to ekipo imam, vodi pa jo mlada in ambiciozna nova direktorica Katarina Barbara Ostan.  Verjamem, da bomo s to ekipo in poslancem Danijelom Krivcem, ki še naprej zastopa naše Posočje v DZ RS, uspeli tudi z izgradnjo novih žičniških naprav, kar bo eden glavnih projektov naslednjih štirih let,« je med drugim povedal Mlekuž, ponosen tudi na to, da se je Bovec uvrstil na drugo mesto med najbolj priljubljenimi kraji v Sloveniji.

Skupaj s predsednikom Komisije za priznanja in nagrade Občine Bovec, svetnikom Valterjem Mlekužem, sta nato podelila denarno nagrado, priznanja in plaketo Občine Bovec za leto 2018.

Denarno nagrado Občine Bovec je prejela:

VLASTA TEREZIJA KOMAC

Vlasta Terezija Komac je vestna zapisovalka bovške dediščine na vseh področjih, tako da ima po dolgoletnem zbiranju lepo zbirko etnoloških eksponatov. Predvsem pa je zapisovalka naše preteklosti, ki jo je obelodanila v knjigah Čez Boko gre čeča, Na Klužah tice strašijo, Zakladnica bovške preteklosti in na Bovškem polju križ stoji. Tik pred izidom je njena nova knjiga Bovec in voda. Tudi Vlasti gre zahvala, da bovška preteklost na zaide v pozabo in nas kar naprej opominja, kako pomembna je naša preteklost za ohranjanje identitete ter narodnega bogastva.

Priznanje Občine Bovec so prejeli;

JOŽICA ZORNIK

Jožica Zornik se je že v mladih letih odločila, da bo pomagala pomoči potrebnim ljudem. Leta 1983 se je iz bolnišnice Franc Derganc v Šempetru preselila v Zdravstveni dom Bovec, kjer je do upokojitve delala kot babica, predvsem pa patronažna sestra z visoko stopnjo strokovnosti, s čimer si je pridobila zaupanje v strokovnih krogih in spoštovanje pri zdravnikih, predvsem pa pri ljudeh. Njeni pacienti so poleg njenega znanja in zanesljivosti cenili njeno neposrednost in sproščenost. Veselili so se njenih obiskov, saj jim je bila pogosto tudi družabnica in je v njihove domove prinašala optimizem. Znala se jim je približati in posvetiti, nasvete pa je podajala preprosto, razumljivo in strokovno neoporečno. Občani Bovške so ji globoko hvaležni, ker so vedeli, da se lahko kadarkoli obrnejo nanjo zaradi katerekoli zdravstvene težave tudi tedaj, kadar ni bila v službi. Nikoli in nikogar ni zavrnila in vsakemu je pomagala po svojih najboljših močeh. Vsekakor si je Jožica s svojim vestnim in strokovnim delom pridobila zaupanje in hvaležnost prebivalcev Bovškega.

NATAŠA BARTOL

Nataša Bartol spada med zelo zavedne in aktivne Bovčane. Njeno dolgoletno delo na področju turizma pušča globoke sadove na tem področju. Že 20 let vodi Turistični podmladek, s katerim z različnimi projekti dosega imenitne rezultate na festivalih »Turizmu pomaga lastna glava« od lokalnega do državne ravni. Eden izmed teh projektov je tudi wca z Bca, ki uspešno promovira Bovško. Predvsem pa je dragoceno, da Nataša mladim in najmlajšim vceplja ljubezen do bovške doline, njenega narečja, zgodovine, značilnosti in ponudbe. Za svoje delo na področju turizma  je prejela tudi priznanje Turistične zveze gornjega Posočja. Nataša je tudi aktivna članica gledališke skupine »Vrtinec«, ki s svojimi predstavami razveseljuje otroke in starše tako doma kot na gostovanjih in članica bratovščine odraslih skavtov »Buških gamsov«, kjer skrbi za njihovo predstavitev ter aktivnosti v domačem kraju in izven njega.

ANTON TREBŠE

Anton Trebše je vstopil v vrste pevskega zbora daljnega leta 1976 in od takrat že več kot 40 let s svojim petjem in toplim odnosom povezuje člane zbora. S svojim rednim udejstvovanjem je pripomogel k uspehu marsikatere prireditve tako doma kot  v zamejstvu. Je prejemnik Galusovih značk. S svojim rednim in vestnim delom v zboru in Prostovoljnem gasilskem društvu Srpenica dokazuje predanost domačemu kraju tako na kulturnem kot na humanitarnem področju. Nemalokrat je za delovanje v širšo korist priškrnil znaten del časa družinskega življenja. Pri delu in družinskem življenju je bil vedno predan gojenju tradicij, ki našo skupnost vzdržujejo v duhu skromnosti in poštenja ter izkazujejo značaj naše pokrajine in njenih ljudi.

JANKO ARCET

Janko Arcet je športnik po duši. Bil je aktiven odbojkar, zdaj pa je že tri desetletja trdno povezan z organiziranjem športnih dogodkov na bovškem. Odlikuje ga dolgoletno prizadevanje za razvoj športa za vse generacije in dostopnost športnih objektov vsem, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas. Posebej je pomembno omeniti, da je s svojimi izkušnjami znal vdihniti življenje na športnem igrišču ter vrniti Bovčane v športno dvorano OŠ Bovec, katere upravitelj je. Janko je športni zanesenjak, brez katerega ni športne prireditve na bovškem od bovškega maratona, atletike brez meja, kolesarskega vzpona na Mangart ter organizacije dogodkov na športnem igrišču. Že dolgo let kot predsednik skrbi za uspešno in aktivno delo Športnega društva letnik 65.

Plaketo Občine Bovec je za dolgoletno in uspešno vodenje Osnovne šole Bovec ter za doprinos na področju šolstva in izobraževanja ter športa na Bovškem prejel

ANDREJ MLEKUŽ

Andrej Mlekuž je prišel na osnovno šolo Bovec kot mlad učitelj leta 1968. Leta 1978 je v za Bovško težkih časih po potresu leta 1976 prevzel mesto ravnatelja šole. To je bil čas gradnje nove šole in selitve iz stare šole. Potrebnega je bilo veliko dela na področju logistike, premeščanju učencev, organizacije prehran, uvedena so bila dežurstva učiteljev. S skupino sodelavcev je nalogo uspešno opravil. Vendar so bili pred njim novi izzivi. Tako je OŠ Bovec kot prva v Sloveniji uvedla učbeniški sklad, s čimer so se stroški učbenikov bistveno zmanjšali. Ideja in predvsem praksa sta bili tako zanimivi, da jih je kasneje sprejelo tudi Ministrstvo za izobraževanje in je danes učbeniški sklad obvezen za vse šole. Svoje delo je nadaljeval tako z nadgradnjo učnega procesa z naravoslovnimi dnevi, letovanji, zimovanji in šolami v naravi kot drugimi športnimi in kulturnimi interesnimi dejavnostmi. Ne glede na to, da so se kot povsod pojavljali različni pogledi, je vedno stal za svojimi dejanji. Vedno je znal prisluhniti tudi drugače mislečimi in iskal ustrezne kompromise. S tem si je pri sodelavcih, starših in lokalni skupnosti pridobil ugled in spoštovanje. Kot ravnatelj je aktivno sodeloval z gospodarskimi družbami v lokalnem okolju, organiziral krožke z mentorji in animiral učence za odločanje za poklice, ki jih je potrebovalo lokalno okolje. Prav tako je uspešno sodeloval z lokalnimi kulturnimi društvi pri ustvarjanju kulturne scene na Bovškem. Andrej je bil tudi športnik, odbojkar in spada med pionirje razvoja tega športa na Bovškem. Ljubezen do narave ga je pripeljala v lovske vrste, kjer je v Lovski družini Log pod Mangartom opravljal različne funkcije, prav tako pa ga je ljubezen do narave pripeljala v čebelarstvo in je ne glede na začetne težave danes uspešen čebelar. Bil pa je tudi pobudnik in ustanovni član Čebelarskega društva Bovec. Ljubezen do domačega kraja ga je pripeljala do tega, da je bil med ustanovitelji in prvi predsednik Turističnega društva Log pod Mangartom.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC