Na vstopnem mestu Srpenica 1 je danes potekalo asfaltiranje klančine ceste do reke Soče. Na tem mestu je zaradi množičnih dovozov z različni vozili in prikolicami ter zdrsov koles ob vračanju po klancu navzgor, prihajalo do pogostega uničenja vozne podlage.

Pred preplastitvijo je izbrani izvajalec del Černuta Danijel s.p. neutrjeni del vozišča najprej utrdil, nato pa preplastil z asfaltno prevleko. Investicijo financira Občina Bovec s preostankom sredstev iz lanskega leta, ki jih je MU po ključu razdelila med Občine, in bo ob zaključku znašala slabih 15.000,00€ (z DDV).

Zapisal in foto: MILAN ŠTUC