Občina Bovec je letos še pred glavno sezono uredila parkirišče ob cesti v Lepeno pri Velikih koritih Soče, v dogovoru s soglasodajalci pa je izvedlapropust, podaljšala parkirišče in omogočila veliko več parkirnih mest ter uredila območje pri brvi.

Izbrani izvajalec Primož Kravanja s.p., je s podizvajalcem z naravnimi materiali zgradil še podporni zid, prostor ogradil z ograjo ter uredil parkirno površino. Na tem mestu so postavljeni tudi stranišče, kabina za preoblačenje in posode za smeti, urejeno območje pa zdaj pomeni tudi urejeno vstopno mesto Velika korita.

Izvajalec del je po zaključeni investiciji, ki je trajala dobre tri tedne, in končnem obračunu zaračunal celo manj od predvidenega zneska (23.900,00€), ter vsa dela ovrednotil na 17.000,00€ + DDV oziroma skupaj 20.740,00€.V teku je priprava projektov za celostno investicijo (ureditev podpornih zidov nad cesto, ureditev odvodnjavanja, utrditev cestišča, preplastitev in postavitev varovalnih ograj), za kar bo Občina letos namenila še okoli 15.000 evrov. Skupaj Občina Bovec za ureditev omenjenega območja torej letos namenja nekaj nad 35.000,00€ proračunskih sredstev. Prihodnje leto pa bo pristopila k izvedbi celostne investicije. Način izvedbe bo v veliki meri odvisen od soglasodajalcev. Po prvih ocenah bo višina potrebnih sredstev okoli 300.000 evrov.

 

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC