Včeraj je bil v sejni sobi Občine Bovec sestanek s predstavniki vseh zadolženih družb za urejanje okolice na Bovškem, župan Občine Bovec pa je sestanek sklical z namenom, da ga seznanijo z načrti za letošnjo poletno turistično sezono.

Najprej so se pogovarjali o košnji posameznih območji ter ob občinskih in državnih cestah ter o pogostosti izvajanja košenj. Dogovorili so se tudi za nekatere dodatne izvedbe, z enim samim ciljem, da mora biti okolica pokošena in urejena. Med drugim so se dogovorili tudi za košnjo parcele med dovozno cesto oziroma pločnikom k hangarju in nogometnim igriščem, pogostejšo košnjo  na pokopališču,  urejanje območja ob Domu civilne zaščite in še nekaterih drugih območji na celotnem območju Občine. Območje letališke infrastrukture, samo nogometno igrišče in območje do gostinskega lokala v dogovoru z Občino Bovec redno kosi upravljavec letališča AvioFan.

Dotaknili so se tudi problematike neodgovornega odlaganja smeti posameznih subjektov, pri čemer gre očitno za večje turistične ponudnike, ki sami nimajo dovolj velikih zabojnikov za smeti in posledično neodgovorno odlagajo svoje smeti. Povedano je bilo podkrepljeno s fotografijami, ki pa jih za zdaj ne bomo še objavili.

S tem člankom pa uradno opozarjamo, da bodo odgovorne službe kršitve redno nadzirale in fotografirale, fotografije pa bomo nato objavili tudi na tej spletni strani. Seveda bo nevestno odlaganje smeti tudi ustrezno sankcionirano.

Med glavno turistično sezono bo Komunala Tolmin smeti redno odvažala dvakrat tedensko oziroma na poziv tudi dodatno.

»Pri tem se je treba zavedati, da klicatelj ne more računati na to, da bo poklical v nedeljo zvečer, da je njegov zabojnik poln, in pričakovati, da ga bomo izpraznili naslednji dan. Zato od vseh lastnikov zabojnikov pričakujemo, da za dodatni odvoz pokličejo nekoliko prej,« je dejal direktor Komunale Tolmin Berti Rutar.

Župan Valter Mlekuž pa pričakuje tudi, da bodo delavci Komunale tudi po vsaki večji prireditvi predvsem na trgu in ob njem redno praznili koše za smeti.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC