Konec prejšnjega tedna je Občina Bovec v sodelovanju z DOLB Bovec d.o.o., v mali dvorani Kulturnega doma Bovec pripravila predstavitev projekta gradnje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Bovcu.

Predstavitev je pripravil v.d. direktorja DOLB Bovec d.o.o., Silvan Hrovat, z njo pa se je želelo seznaniti občane o samem poteku trase in o dinamiki gradnje. V javnosti se je namreč glede gradnje pojavilo več neutemeljenih in zavajajočih trditev in razmišljanj, ki nimajo nobene osnove.

Sicer bi pričakovali večjo zainteresiranost, tako majhna udeležba pa nakazuje tudi na to, da je večina prebivalcev dovolj seznanjenih in ne potrebujejo dodatnih pojasnil. Po tokratni javni predstavitvi tudi prisotni po večini niso več spraševali o sami dinamiki gradnje, temveč jih je zanimalo predvsem, kolikšna bo cena energenta, kako se lahko priključijo tudi za ogrevanje domače hiše, kaj se bo zgodilo, ko bosta prva in druga faza zaključeni in kaj bo pomenilo za lastnike posameznih objektov, ki bi se želeli naknadno priključiti na DOLB.

Sicer pa se je gradnja DOLB že začela, potekala pa bo tako, da bodo dela, ki bi bila sicer lahko moteča za turizem, izvajala pred in po glavni sezoni, po pogodbi pa bi morala biti zaključena do konca septembra 2018. Tehnični pregled je predviden na začetku oktobra, sredi oktobra pa začetek ogrevanja vseh v prvi fazi priključenih odjemalcev. V prvi fazi gre predvsem za priključitev največjega odjemalca Mahle Bovec, objekta Kovi ter javnih objektov, kot so Kulturni dom, Vrtec Bovec, Osnovna šola Bovec, stavba Občine Bovec, nekateri gostinski objekti ter župnišče.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC