Danes sta minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in vršilec dolžnosti direktorja DOLB Bovec d.o.o., Silvo Hrovat, v mali dvorani Kulturnega doma Bovec podpisala Pogodbo za dodelitev nepovratnih Evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo DOLB Bovec.

V uvodu je zbrane, med katerimi so bili predstavniki MzI, banke SID, izvajalca del Esotech d.d., Agencije GOLEA, nekaj odjemalcev in novinarji, pozdravil župan Občine Bovec Valter Mlekuž,  ki je izrazil veselje, da je projekt DOLB doživel uvedbo v delo, še posebej pa je med zbranimi pozdravil ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča:

»Spoštovani gospod minister, ob dobrodošlici in zahvali Vam, bi rad izrekel iskrene pohvale tudi vsem uslužbencem vašega ministrstva, saj so res izjemno tvorno sodelovali in bili venomer na razpolago za vsa pojasnila in aktivnosti, ki so bile potrebne za to, da smo projekt pripeljali do začetka izvedbe. Tudi tokrat smo pokazali, da lahko združeni premagamo vse ovire in dosežemo želene cilje,« je med drugim poudaril Mlekuž.

Minister Gašperšič je izrazil veselje, da je lahko prisoten ob tako pomembnem dogodku za Bovško:

»Vedno rad pridem v to lepo dolino, na Bovško, še posebno ob takih priložnostih, kakršna je danes. Zdaj bo ta dolina ne samo tako lepa, temveč bo po končani investiciji tudi veliko bolj ekološko čista. Za uporabnike pa bo novi sistem pomenil ne nazadnje tudi znatno cenejši energetski izkoristek.«

Najprej sta Pogodbo za dodelitev nepovratnih Evropskih kohezijskih sredstev slovesno podpisala minister Gašperšič za MzI in za DOLB Bovec d.o.o., v.d. direktorja Silvan Hrovat, nato pa je sledil še podpis pogodbe za sofinanciranje DOLB-a v Kobaridu.

DOLB Bovec d.o.o.,  bo tako pridobil nepovratna sredstva Evropskega kohezijskega sklada  v višini 581.091,28€, kar predstavlja 51,98% skupne investicije, za zaprtje finančne konstrukcije pa bo najel kredit 534.408,36€, kar je 48,02% skupne investicije

Viri financiranja vrednost 2017 2018 delež
Razpis JR DO OVE 2017 581.091,28 € 0,00 € 581.091,28 € 51,98%
MzI- nepovratna sredstva upravičeni str. 55 % 581.091,28 € 0,00 € 581.091,28 €  
Izbrani investitor – lastna sredstva 536.908,36 € 2.500,00 € 534.408,36 € 48,02%
Lastna sredstva – upravičeni stroški 475.438,32 € 0,00 € 475.438,32 €  
Lastna sredstva – neupravičeni stroški 61.470,04 € 2.500,00 € 58.970,04 €  
SKUPAJ 1.117.999,65 € 2.500,00 € 1.115.499,65 € 100,00%

Spomnimo, da je Občina Bovec za izvedbo investicije in tudi samo upravljanje s sistemom DOLB ustanovila Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., v prvi fazi pa bo na sistem priključenih 15 uporabnikov, med njimi največji Mahle Bovec in Kovi Bovec, Kulturni dom Bovec, Vrtec Bovec, OŠ Bovec, Telovadnica OŠ, stavba Občine Bovec in nekateri gostinski objekti ter posamezniki, ki imajo objekte tik ob trasi DOLB.

Na razpisu izbrani izvajalecEsotech d.d., Velenje, in  DOLB Bovec d.o.o., sta pogodbo za izvedbo podpisala že pred tem, prav tako je bil izvajalec pred tremi dnevi že uveden v delo. V teku je že priprava dokumentacije za drugo fazo. Nadgradnja DOLB Bovec pomeni nižanjeodkupne cenetoplotne energije. Zagotovo bo ob za odjemalce bistveno nižji ceni toplotne energije v primerjavi z drugimi energenti DOLB generiral tudi nova delovna mesta, »gorivo« ( lesni sekanci )za DOLB pa je v Občini Bovec zagotovljeno, saj je Občina  60% lastnik  gozdov, kar je velik “bazen” energenta.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC