V sejni sobi Občine Bovec je danes potekala uvedba izvajalca Esotech d.d., Velenje,  v delo za gradnjo DOLB Bovec. V uvodu je začasni direktor DOLB Bovec d.o.o., ki je v 100% lasti Občine Bovec, Silvo Hrovat napovedal, da je treba takoj pristopiti k izvajanju del za izvedbo prve faze, vendar je že sedaj treba nemudoma pristopiti k pripravii projektov in pridobitvi gradbenega dovoljenja za drugo fazo. Tudi direktor agencije Golea  Rajko Leban je dodal, da je treba narediti vse potrebno, da bo DOLB Bovec d.o.o. lahko 7. 6. 2018 kandidiral na razpisu za nepovratna sredstva, kar pomeni, da je treba že v času izvajanja investicije v prvi fazi pridobiti dodatne odjemalce za izvedbo 2. faze DOLB Bovec, dopolniti PGD, izvesti javno naročilo in se prijaviti na nov Javni razpis.

Tudi predstavniki izvajalcev so menili, da je treba z izvajanjem prve faze začeti že jutri, vsi pa so se strinjali, da je prvenstvenega pomena hitra in kakovostna izvedba omrežja. To pomeni takojšnjo geodetsko izmero in zakoličenje, da izvedba ne bo moteča za turizem. Med samo turistično sezono pa bo dovolj dela s postavitvijo kotlovnice z zalogovnikom v obrni coni, za izvedbo omrežja za Mahle in Kovi ter Osnovno šolo in telovadnico, kjer izvajanje del ne bo moteče za turizem.

V petek bo Bovec obiskal tudi minister za infrastrukturo

, ki bo v imenu MzI, preko katerega poteka zagotavljanje evropskih nepovratnih sredstev, podpisal Pogodbo za dodelitev nepovratnih Evropskih kohezijskih sredstev za izvedbo DOLB v Bovcu.

Na dogodek so povabili tudi vse prve odjemalce toplotne energije DOLB Bovec, druge predstavnike MzI, predstavnike izvajalca Esotech in predstavnike SID banke.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC