Med novostmi  Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 15. februarja, je tudi ta, da bodo lahko Občine bodo zvišale turistično takso in tako v proračun pridobile dodatna sredstva za promocijo in razvoj turizma.

Novela Zakona med drugim uvaja tudi promocijsko takso, ki bo znašala 25 odstotkov zneska turistične takse in bo neposreden prihodek Slovenske turistične organizacije (STO). Najvišji možni znesek turistične takse je 2,50 evra, promocijska taksa pa bi v tem primeru znašala 0,625 evra. Po novem bodo morali polno turistično takso plačati tudi turisti v kampih in planinskih domovih, ki so prej lahko plačali znižano vrednost takse oziroma v večini primerov polovično TT, vendar Zakon Občinam tudi zdaj dopušča uvedbo dodatne oprostitve plačila turistične takse za posamezne skupine.

»Po mojem mnenju so poslanci s tem naredili napako, saj so postavili Občine v neugoden položaj. Če so se že odločili za poenotenje TT v kampih in drugih nočitvenih zmogljivostih, bi morali tako pač nesporno določiti. Seveda pa razumem, da gre pred volitvami predvsem za politično všečno potezo, za »grde račke« pa so na ta način naredili predvsem župane turističnih Občin,« je ob tem povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž in že takoj po uveljavitvi novega Zakona zagotovil, da bo za pridobitev širšega mnenja izvedena anketa med turističnimi ponudniki.

Nekatere Občine so povišano TT že uvedle, Ljubljana tudi najvišjo, Občine Bovec, Kobarid in Tolmin pa soizvedle skupno anketo, ki jo je zanje pripravilZavod Dolina Soče. Odziv je bil zelo dober, med mnenji ponudnikov po posameznih občinah pa ni bistvenih razlik. Če poudarimo samo glavne rezultate ankete, so ti sledeči:

  • večina anketirancev meni, da mora biti TT enotna za vso dolino (64%) in enaka skozi vse leto (81%)
  • večina (62%) meni, da naj bo taksa enotna za vse nastanitve, tudi za kampe
  • pri namenih, za katere naj bi se taksa porabila, so ponudniki predvsem izpostavili urejanje parkirišč, kolesarskih in pohodniških poti
  • večina (58%) se strinja s povišanjem takse
  • večina (81%) meni, da bi morala nova TT začeti veljati s 01.01.2019

Celotna anketa je objavljena TUKAJ

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: DAVID ŠTULC ZORNIK