Ob Svetovnem dnevu zavedanja avtizma so v številnih krajih po svetu vidnejše stavbe obarvali v modro, že tretjič tudi Stergulčevo hišo v Bovcu.

Drugi april je generalna skupščina Združenih narodov leta 2007 razglasila za Svetovni dan zavedanja avtizma, s katerim želi spodbuditi zavedanje, da je avtizem prisoten v širši družbi, kar potrebuje celostni pristop k razumevanju avtizma in iskanju načinov za ustvarjanje primernih pogojev za življenje oseb z avtizmom.Tej pobudi je sledila mednarodna pobuda »Zasveti v modrem« (»Light it up blue«),ki prav tako spodbuja boljše poznavanje avtizma in Aspergerjevega sindroma in opozarja na pomen zgodnjega odkrivanja in ustrezne obravnave oseb z avtizmom. Po vsem svetu tako oblasti, društva in razne institucije organizirajo osvetlitev trgov, spomenikov, vodnjakov in drugih pomembnejših objektov v posameznem kraju v modro. Tako po svetu kot v Sloveniji.

»V Bovcu smo z veseljem pristopili k tej pomembni pobudi, pri nas pa v modro obarvamo Sergulčevo hišo. Želimo si, da bi se vedno bolj zavedali, da med nami živijo tudi osebe z avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Tudi oni morajo imeti enake možnosti za sobivanje v družbi, na to pa želimo vsaj na ta dan tudi v naši občini opozoriti širšo javnost. Vem, da je to le majhen prispevek, vendar smo skupaj močnejši in skupaj lahko dosežemo spremembe tudi na tem področju. Le urejeno družbeno okolje in razumevanje tega področja bo namreč pripeljalo do socialne vključenosti oseb z avtizmom v samo okolje, v katerem živijo,« je ob sinočnji osvetlitvi Stergulčeve hiše v modro povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Zavedanje avtizma in Aspergerjevega sindroma je osnova, da se lahko aktivno pridružimosocialnem vključevanju oseb z avtizmom in Aspergerjevim sindromom ter vzpostavimo most med enimi in drugimi.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC