V sejni sobi Občine Bovec so se danes sestali predstavniki Občine Bovec, Turizma Dolina Soče, Kolektorja CPG, KS Soča – Trenta, KS Log pod Mangartom, Turistične organizacije in Občine Kranjska Gora ter avtobusnih prevoznikov Arriva, Avrigo in Alpetour.

Glavna tema sestanka je bila Preučitev možnosti za vzpostavitev poletne krožne avtobusne linije »Bovec – Vršič – Kranjska Gora – Trbiž(I) – Predel – Bovec«,saj biuvedba take linije pomenila velik doprinos k razvoju turističnega gospodarstva občin Bovec in Kranjska Gora (pa tudi sosednjih občin Trbiž in Kobarid) ter spodbudo in velik korak naprej k zavezam Republike Slovenije o razvoju trajnostnega in zelenega turizma na tem območju.  Taka avtobusna linija bi znatno razbremenila motorni promet na vršiški cesti, po dolgem času pa z avtobusno linijo povezala tudi Trbiž, Log pod Mangartom in Bovec. Pobudnik sestanka je bil Darjo Berra, TIC Bovec, ki je sestanek tudi vodil.

Že v uvodnem pozdravu je župan Občine Bovec Valter Mlekuž izrazil pričakovanje, da udeleženci na mizo postavijo rešitve, ki pomenijo realno možnost za izvedbo e v tem letu, saj sicer ne bo pravega učinka. V tem smislu je v imenu Kolektor CPG glede prevoznosti oziroma stanja na cesti čez prelaz Vršič najprej podala poročilo Beti Melinc. Cesto je na primorski strani namreč močno poškodoval zemeljski plaz, zaradi nedostopnosti za redno vzdrževanje pa se je posledično nanjo sprožilo tudi veliko snežnih plazov. V danih razmerah delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi cesto odprli čim prej. Kljub vsemu predvideva, da bi lahko cesto do poletne sezone usposobili za promet.

Tadej Luznik, Tomislav Mokrin (AVRIGO) in Tomaž Košir (ALPETORUR) so podali poročilo o opravljenih prevozih na liniji Bovec-Vršič- Kranjska Gora v minulem letu, ta pa izkazuje, da so skupno prepeljali 8675 potnikov, kar je okoli 33% več kot leta 2016. Vsekakor spodbudni podatki, ki pa brez državne subvencije ne zagotavljajo rentabilnosti prevozov.

Vsekakor je treba na tej liniji urgentno urediti registracijo enostavnih postajališč, ker gre za državno cesto pa mora to urediti odgovorna državna institucija. Na pobudo župana Občine Bovec Valterja Mlekuža, ki je resorni občinski službi naročil takojšen dogovor za sestanek na Direkciji za ceste na najvišji ravni, mora biti dogovor za odpravo te težave sprejet najkasneje v naslednjih desetih dneh.

Vesela novica pa prihaja s strani avtobusnega prevoznika ARRIVA, ki je, o tej možnosti sta se Arriva in Občina Bovec začela pogovarjati maja lani, sredi avgusta pridobil vsa potrebna dovoljenja za uvedbo mednarodne avtobusne linije na relaciji Ljubljana-Kranjska Gora -Trbiž -Predel – Log pod Mangartom -Bovec in obratno. Ta bo zaživela 25. 6. in bo do 31. 8.aktivna vsak dan od ponedeljka do sobote. Glede na italijansko zakonodajo bo ob Trbižu postajališče še pri Rabeljskem jezeru, vsi pa so se danes strinjali, da bo treba čim prej poskušati zagotoviti tudi postajališče pri železniški postaji Bosco verde na Trbižu.

Sergej Bolčina (KS Soča Trenta) in Marko Pretner (Info center TNP Trenta) sta izrazila tudi nujno potrebo po podaljšanju obdobja izvajanja avtobusnih prevozov, in sicer od 1. junija do konca septembra.

V.d. direktorja Javnega Zavoda Turizem Dolina Soče Janko Humar je poudaril, da bo uvedba teh avtobusnih linij bogat doprinos k zagotavljanju tako imenovanega zelenega turizma. »Dolina Soče je zagotovo najbolj zeleno območje v vsej Sloveniji, hkrati pa je tudi najslabše pokrita z javnimi prevozi. Medtem ko vozi avtobus iz Kranjske Gore v Ljubljano vsako uro, je na Bovškem to prava katastrofa,« je poudaril Humar in opozoril tudi na dejstvo, da imamo v krogu dveh ur vožnje štiri mednarodna letališča, prevoz od letališč do Bovca pa je pravi podvig.

V naslednjih dneh bodo lokalne skupnosti v sodelovanju z Dolino Soče pripravile predlog pogostnosti avtobusnih prevozov, na podlagi tega pa bodo prevozniki ovrednotili izražene potrebe in podali oceno višine potrebnih sredstev za izvedbo. Tudi v zaključevanju današnjega sestanka so si bili vsi enotni, da bo morala tudi država prepoznati pomembnost novih avtobusnih linij za zagotavljanje trajnostnega in zelenega turizma in razvoj tega območja, temu primerno pa nameniti tudi dovolj veliko temu namenjeno subvencijo.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC