Občina Bovec je konec minulega leta v skladu z zahtevami DRSI uredila priključek ceste Ravni laz na državno cesto in postavila tudi ustrezno prometno signalizacijo.

Za ta namen je morala Občina Bovec najprej odkupiti del zemljišč in izdelati ustrezno dokumentacijo za pridobitev soglasja države oziroma DRSI. Za samo izvedbo bilo treba radikalno poseči v brežino in lokalno cesto speljati na način, da se pravokotno priključi na državno cesto, ker je bil po mnenju DRSI prejšnji priključek nepregleden in prestrm.

V postopku izbire izvajalca je bil najugodnejši ponudnik Kolektor CPG, Občina Bovec pa je kot investitor skupaj z odkupom zemljišč in pripravo dokumentacije iz proračuna za leto 2017 namenila skoraj 100.000,00 €. Podporni zid pod brežino so obložili s kamnom in se tako lepo vključuje v okolje, s postavitvijo prometne signalizacije, pa je bila investicija tudi uradno zaključena. Izvajalec je dela zaključil v dogovorjenem roku in v skladu s pogodbenimi zahtevami.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC