Občina Bovec izvaja anketo o stanju športa v občini, ker želi pridobiti mnenje občanov ter izvajalcev letnega programa športa v občini. Pridobljeni podatki nam bodo v pomoč pri načrtovanju razvoja športa v občini na vseh ravneh, od infrastrukture do programov. Prosimo, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na anketo, ki jo najdete naslednji povezavi:

Anketa za izvajalce LPŠ

Anketa za občane Občine Bovec – šport