Občina Bovec zaključuje še eno veliko investicijo, za katero namenja skoraj 100.000,00€ proračunskih sredstev. Gradnja poslovilne vežice na Srpenici se je glede na predvideni rok sicer nekoliko zavlekla.

Sredstva za gradnjo poslovilne vežice na Srpenici je skoraj v celoti zagotovila Občine Bovec, skupaj z zunanjo ureditvijo pa bo za to investicijo namenila skoraj 100.000,00€. Za izvedbo del je bil z javnim razpisom izbran izvajalec del Zidgrad s.g.p. Idrija d.d., ki ga zdaj ga čaka še zunanja ureditev.

»Vesel sem, da je tudi ta investicija pri koncu, čeprav z nekoliko grenkim priokusom ugotavljam, da kljub mojim večkratnim posredovanjem in po drugi strani obljubam s strani izvajalca del poslovilna vežica ni bila zaključena vsaj do prvega novembra. A na to bomo kmalu pozabili, saj je nov objekt zares kakovostno zgrajen in ponuja vso logistiko, ki jo tak objekt moja zagotavljati.  Dostojno mesto za pokojnika, za svojce in prijatelje, toaletne prostore, priročno kuhinjico in shrambo,« zadovoljno ugotavlja župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki se zaveda, da je s tem izpolnil še eno od danih obljub.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC