Po lanskoletnem pozivu župana Občine Bovec Valterja Mlekuža, da se občani, ki še niso pristopili k popotresni obnovi, vendarle odločijo za obnovo ali porušitev svojega objekta znotraj popotresne obnove, se je za ta korak odločilo kar veliko lastnikov ob potresu poškodovanih objektov.

V zadnjem letu je bilo v sodelovanju Občine Bovec in DTP  z lastniki poškodovanih objektov opravljenega veliko dela, zdaj pa je napočil čas, ko se bo popotresna obnova zagotovo zaključila.

»Prav zdaj so v izvedbi rušitve še nekaterih objektov, katerih lastniki so se pravočasno odločili za to dejanje, lovimo pa še zadnji vagon zadnjega vlaka, ko bi se lahko lastniki objektov, ki zaradi poškodovanosti ogrožajo okolico, odločili za brezplačno rušitev znotraj popotresne obnove. Še zadnjič zato pozivam vse te, da se čim prej zglasijo na Občini Bovec, najkasneje pa do konca novembra, da skupaj poiščemo rešitev,« poziva župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Za uspešno izvedbo rušitve posameznega objekta bo seveda lastnik moral podpisati soglasje oziroma potrebno dokumentacijo, v primeru, da je lastnikov več, pa bodo s podpisom morali izraziti soglasje vsi lastniki.

»Po eni strani je tudi urejenost našega okolja zelo pomembna, k čemur močno prispevajo prav lepo urejene stavbe, seveda pa je osnovni namen zagotavljanje varnosti, za katero je v okolici svojega objekta odgovoren vsak sam in bi ob morebitni poškodbi mimoidočega, ki bi nastala zaradi padca kakšnega dela s poslopja, odgovornost nosil vsak sam,« pozivu dodaja Mlekuž.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

.