Župan Občine Rezija Sergio Chinese je v Ravnici sklical novinarsko konferenco glede zapore ceste Učja-Tarčento in za sodelovanje poprosil tudi župana Občine Bovec Valterja Mlekuža. Gre za dogodek, za katerega sta se župana dogovorila na zadnjem srečanju v Bovcu.

V prostorih Občine Rezija v Ravnici so najprej predstavili obseg naravne nesreče in posledic orkanskega vetra, ki je 10. avgusta prizadel velik del FJK, še posebno hudo pa Občini Tarčento in Rezija. Župan Občine Rezija Sergio Chineseje najprej predstavil kaj pomenijo posledice nesreče in predvsem zapora ceste, kako se odvijajo dela in kaj vse je treba postoriti, pa je predstavil predsednik družbe Ceste FJK Giorgio Damiani.

Uničenega je 200 000 m² pretežno bukovega gozda, v dolžini 1,6 km pa tudi cesta Učja – Tarčento in pobočje nad njo. Cesto so sicer očistili oziroma z nje odstranili padla drevesa, skale in zemeljske plazove ter popravili odbojne ograje v 10 dneh, vendar cesta vse od takrat ostaja zaprta za ves promet, saj so nad njo labilne mase, ki jih je treba odstraniti in pobočja stabilizirati z zaščitnimi mrežami. Za prve intervencije so pridobili 700.000,00€, za drugo fazo pa še milijon evrov. Do konca meseca oktobra nameravajo opraviti dela na način, da bodo promet lahko sprostili po enem voznem pasu s semaforsko ureditvijo, celostno ureditev območja pa napovedujejo za pomlad prihodnjega leta.

Kako velikega pomena je cesta Žaga- Tarčento za prebivalce Bovškega je na novinarski konferenci predstavil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž in v istem smislu podal tudi izjavo za RAI:

»Cesta je bila za nas pomembna že v časih bivše Jugoslavije, ko smo hodili nakupovat predvsem gradbeni material v Tarčento in Buje, da o današnjih časih sploh ne govorim. Po vstopu v EU in Schengen lahko prosto prestopamo državne meje v obojestransko korist državljanov obeh držav, še posebno pa v turistične namene, zato si res ne moremo in ne smemo privoščiti, da bi nam zdaj potovanja preprečila zapora ceste. Seveda vsi razumemo, da je treba zagotoviti čim večjo varnost, kar je v teh naših hribih že v principu zagotovo zelo težko, vendar se moramo hkrati truditi, da omogočimo čimprejšnjo normalizacijo stanja. Na slovenski strani smo izvajali stalni pritisk na državne organe, da smo končno dosegli konkretno sanacijo ceste Žaga-Učja, ki bo zdaj z novimi podpornimi zidovi in celostno ureditvijo veliko varnejša in udobnejša za potovanje. Tako za dnevne uporabnike, kot za vse večje število kolesarjev, ki uporabljajo prav to, vendarle prometno nekoliko manj obremenjeno cesto. Kolesarstvo je v vzponu in tudi na to moramo misliti. Na Bovškem smo imeli letos izjemno turistično sezono, turist pa danes ne ostaja ves teden na enem mestu, temveč si želi ogledati tudi druge kraje, in Tarčento je eden izmed njih. Prav zato se tudi jaz pridružujem spodbudi mojega kolega Sergia Chineseja, da se čim prej omogoči prevoznost te ceste.«

Predsednik družbe Ceste FJK Giorgio Damiani in ing. Sandro Didonè sta ob koncu še enkrat obljubila, da bo najkasneje do 31. oktobra promet lahko stekel po enem voznem pasu s semaforsko ureditvijo.

Poudariti pa moramo, da je cesta do vasi Učja in naprej v Rezijo normalno prevozna!

Po novinarski konferenci sta se župana Občine Rezija in Bovec Sergio Chinese in Valter Mlekuž na delovnem kosilu dotaknila še možnosti sodelovanja obeh Občin na razpisih Interreg, pri čemer sta prav pri možnih projektih za ureditev posameznih cestnih odsekov ugotavljala, da bo takšno sodelovanje oteženo zato, ker je cesta na slovenski strani državna, na Italijanski pa občinska. Ker pa je tam, kjer je volja tudi pot, seveda nista vrgla puške v koruzo.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC