Občina Bovec se je pred časom odločila urediti območje ob  stanovanjskih blokih v naselju Brdo ter eno izmed ulic med stanovanjskimi hišami ter  zato rezervirala proračunska sredstva. 

Z ureditvijo območja ob prvi vrsti blokov Brdo, ki je razširjeno, dokončno asfaltirano in urejeno z robniki in odvodnjavanjem, od vhoda z glavne ceste do ulice pa so dogradili še pločnik, so stanovalci pridobili 20 označenih parkirnih mest vključno s parkiriščem za invalide.

Na Občini Bovec so se medtem odločili, da s fino prevleko preplastijo še ulico ob drugi vrsti blokov, v isti projekt pa spada še ureditev in preplastitev ulice med hišnima številkama Brdo 38 in 45. Za ta dela je Občina zagotovila tudi dodatna sredstva. Na željo župana so dela izvajana po koncu glavne sezone, saj je na tem območju več turističnih apartmajev.

Za omenjena dela, v katera spada še preplastitev ceste v Lepeni pri odseku Mohoriv dolžini 700 m, bo z vključenim DDV namenjenih 220.000,00€. Investicijo v celoti financira Občina Bovec, z razpisom izbrani izvajalec del pa je Kolektor CPG d.o.o.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC