Predstavniki DRSI, ZVKDS in ZRSVN, projektant in župan Občine Bovec Valter Mlekuž so skoraj natanko po enem letu od prvega ogleda zopetobravnavali cestni odsek pri trdnjavi Kluže, katerega začetek rekonstrukcije so načrtovali za letošnjo jesen.
Gre za načrtovanje trajne rešitve glede varnosti na tem odseku, saj so z labilnega skalnega pobočja na cesto že večkrat padle tudi večje skale, in istočasno za razširitev voznega pasu na tem odseku. Prvotni projekt ni prepričal ZVKDS, zato so morali snovalci rekonstrukcije pristopiti k novemu predlogu oziroma projektu. Tokrat je projekt pripravil Metod Krajnc, ki je, kot kaže, prepričal vsedeležnike v snovanju rekonstrukcije in predvideva stabilizacijo labilnih mas nad cesto, razširitev voznega pasu, gradnjo pločnika za pešce na zunanji strani odbojnega cestnega zidu in ureditev parkirišča na levi strani pred cestno ožino. Kdaj bi lahko začeli z deli v tem trenutku še ni jasno, pomembno pa je, da se stvari vendarle premikajo v pravo smer.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC