Ob slovesnem zaključku šolskega leta, ki so ga tokrat pripravili v Kulturnem domu Bovec, so imeli osnovnošolci tudi otvoritev državnega oziroma mednarodnega projekta “Rastoča knjiga”.

Osnovna šola Bovec se je v ta projekt vključila kot prva šola Severne Primorske. Vizija projekta je odgovorno dejanje sedanje generacije Slovencev. Poudarja medsebojno sodelovanje, ki naj bi temeljilo na spoštovanju in humanih odnosih. Simbol tega je Deklica z rastočo knjigo, ki dejansko vsako leto zrase za dva centimetra, in sicer s pomočjo povišanja podstavka. Na teh podstavkih so zapisane pomembne misli in sporočila z namenom medkulturnega delovanja in spoštovanja. »Bovško deklico« so postavili v naše, avtohtono okolje, in je deklica, ki bere na produ reke Soče. Stala bo v avli Osnovne šole Bovec.

Ob otvoritvi so pripravili bogat kulturni program na temo OD ČRKE DO KNJIGE, v katerem so sodelovali vsi učenci Osnovne šole Bovec vključno s Podružnicama Soča in Žaga. Do konca koledarskega leta bodo na isto temo izdali še publikacijo.

Slavnostna govornika sta bila akademik profesor doktor Boštjan Žekš, predsednik upravnega odbora “Rastoče knjige”, ki je projek tpredstavil, in dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče tega projekta, ki se je začel leta 2001. Spregovorili pa so tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je povedal, kaj projekt pomeni naši občini, ravnatelj Osnovne šole, ki je spregovoril o preteklosti našega jezika na Bovškem, in Slavica Della Bianca, ki je kot vodja projekta na šoli povedala, kako so se projekta lotili in zamislili.

Pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: IRIS STRES