Sinoči je bila vprostorih Rdečega križa Tolmin letna skupščina skupine za samopomoč svojcem oseb z demenco, Društva Spominčica zgornjega Posočja Tolmin.

Minilo je prvo leto uspešnega delovanja enote Spominčica Tolmin, ustanovljene 25. 3. 2015, pod predsedovanjem Nike Gaberšček. Sinočnje prve letne skupščine Društva Spominčica zgornjega Posočja Tolmin se je udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž. Organizatorji so se gostov, med katerimi so bili tudi podžupan Občine Tolmin Danijel Oblak, predstavnici centralne Spominčice Ljubljana Mojca Kunaver in Ljudmila Tratnik,  socialna delavka za področje službe v enoti Doma upokojencev Podbrdo v Tolminu Ivanka Podgornik in sekretarka OZRK Tolmin Marjanca Velišček, zelo razveselili.

Skupščino sta vodili Vera Kanalec in Nada Kenda, po izvolitvi delovnega predsedstva pa so prisotne seznanili s poročilom o delu v letu 2015 ter letnim planom dela v letu 2016. Izvolili so tudi novo predsedstvo, v tem letu pa bo skupini predsedovala dipl. med. sestra Iris Bratina.  Blagajničarka bo Dragica Rutar.

Spominčica – Alzheimer Slovenija, je neprofitna humanitarna organizacija.Leta 1997 jo je ustanovil dr. Aleš Kogoj, dr. med., specialist psihiatrije. Glavna naloga Spominčice je pomoč svojcem oseb z demenco, ki se pri skrbi za obolelega znajdejo vvelikih težavah in so pogosto izpostavljeni izgorevanju. Spominčica izvaja program “Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju”.  Aktivnosti programa potekajo skladno s smernicami mednarodne organizacije Alzheimer’s DiseaseInternational in Alzheimer Europe in so namenjene svetovanju in podpori svojcem in skrbnikom oseb z demenco, ozaveščanju javnosti o demenci ter izobraževanju stroke odemenci in pravilnem pristopu do bolnika.

Društvo Spominčica Zgornjega Posočja Tolmin skrbi v tem smislu za tovrstno pomoč na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Skupina za samopomoč Spominčica, bo potekala enkrat mesečno, zadnjo sredo v mesecu.  Namen srečanj bo predvsem nudenje opore in pomoči svojcem oseb z demenco. V kolikor bo mogoče, bodo na srečanja vabljeni tudi strokovnjaki z zdravstvenega in socialnega področja.

Kontakt Društva Spominčica

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC