V Stergulčevi hiši se je na povabilo župana Občine Bovec Valterja Mlekuža odvil posvet, ki so se ga udeležili lastniki objektov, ki k popotresni obnovi niso pristopili.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž se je odločil, da še enkrat pozove vse lastnike v potresih poškodovanih objektov, ki iz različnih razlogov k sanaciji niso pristopili ali pa so od nje odstopili.

»Ponuja se nam namreč še zadnja priložnost, da skupaj dosežemo dogovor, po katerem se bo morda še kdo odločil za obnovo svojega objekta,« je na začetku posveta povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.»Po pogovorih z Državno tehnično pisarno Tolmin (DTP) ugotavljam, da je še kar nekaj objektov, ki v sistemu popotresne obnove niso obnovljeni oziroma lastniki iz različnih razlogov niso pristopili k sanaciji, zato so bili primeri arhivirani. Ker verjamem, da se je situacija do danes verjetno za marsikoga spremenila, sem se odločil, da povabim vse lastnike objektov, ki še niso popotresno obnovljeni, da bi skupaj še enkrat pretehtali nerešene primere.«

Posveta se je udeležilo 33 zainteresiranih lastnikov. Zakaj je popotresna obnova poškodovanih objektov tako zelo pomembna, pa so predstavili Mitja Pekeč, vodja DTP, dr. Blaž Dolinšek, tehnični vodja DTP in Edi Melinc, poveljnik OŠ CZ Bovec.

Po uvodni predstavitvi so lastniki postavili kar nekaj splošnih vprašanj, najbolj pomembno pa je, da se jih je veliko odločilo za individualni obisk v DTP, kjer bo svoj primer reševal vsak po svoje.

»Izkoriščam priložnost, da še enkrat povabim tudi vse ostale, ki se danes morda niso mogli udeležiti posveta, da pokličejo DTP in se dogovorijo za individualno obravnavo. Zelo sem vesel, da se je na moje povabilo odzvalo tako veliko število lastnikov poškodovanih objektov, še bolj pa, da se jih je veliko odločilo nadaljevati pogovore v Državni tehnični pisarni. Pri tem pa ne gre zanemariti niti varnosti, za katero je v okolici svojega objekta seveda odgovoren njegov lastnik in bi ob morebitni poškodbi mimoidočega zaradi padca kakšnega dela s poslopja, odgovornost nosil vsak sam. O tem kaj bi se s potresno neobnovljenimi objekti zgodilo ob ponovnem potresu, pa si ne upam niti pomisliti. To je bil ne nazadnje tudi osnovni namen današnjega posveta, saj je varnost naših prebivalcev osnovnega pomena.« je vidno zadovoljen svojo misel sklenil Mlekuž.

Pomembna pa je tudi urejenost našega okolja, k temu pa močno prispevajo prav lepo urejene stavbe. Kdor se želi o svojem primeru pogovoriti v DTP v Tolminu, naj se predhodno najavi oziroma dogovori za termin na telefonsko številko: 05 388 30 28.

Delovni čas: vsak delovnik od 8. do 17. Ure.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC